Blog

Mortgage Blog

Yeni ev kazançlı bir yatırım mı?

Yeni ev kazançlı bir yatırım mı?

Yeni evliler ve kirada oturanlar dikkat! Ev kirası en önemli giderlerinizden biriyse kendi evinize sahip olmanın vakti gelmiş demektir.

Kiralamak mı satın almak mı daha kârlı?

Uzun yıllardır kiracıysanız ya da yeni evliyseniz kendi evinizde oturmanın konforunu yaşamak istemez misiniz? Yanıtınız "evet” ise, konut kredisi ile kira harcamanızı kârlı bir yatırıma dönüştürebilirsiniz. Kârlı bir yatırım için Garanti BBVA Mortgage'ın size özel hazırlamış olduğu avantajlı ürün ve ödeme planı seçeneklerini değerlendirebilir, yeni evinize kira öder gibi sahip olabilirsiniz. Mortgage için ödeyeceğiniz tutar ortalama bir kiradan biraz daha yüksek olsa da bu durum gözünüzü korkutmasın. Uzun vadede emeklerinizi güvence altına almanın ve kârlı bir yatırım yapacak olmanın mutluluğunu yaşayacağınızı düşünerek karar verin. Kira ödemek mi, Konut Kredisi almak mı avantajlı diye düşünüyorsanız sizin için hazırlamış olduğumuz "Kira mı Mortgage mı?" aracımızı inceleyebilirsiniz.

Mutlu bir yuva

Gayrimenkul her zaman için kazançlı ve zaman içinde değer kazanan bir yatırım aracıdır. Dolayısıyla, bugün satın alacağınız bir ev, gelecekte kârlı bir yatırıma dönüşür. Düşük faiz ve 240 aya varan vade seçenekleriyle kolayca ev sahibi olabileceğiniz Mortgage fırsatlarını değerlendirebilirsiniz. Unutmayın, konut temel bir ihtiyaç ve çocuklarınızın geleceği için yapabileceğiniz en iyi yatırımlardan biri.

Evinizin değerini ölçün

Evinizin konumu kârlı bir yatırım için en önemli kriterlerden biri. Satın almayı düşündüğünüz evin çevresinde önemli projelerin inşaatları sürüyorsa ve ulaşımla ilgili adımlar atılıyorsa bu bölgelerin kısa süre içinde değerleneceğini kolayca tahmin edebilirsiniz. "Evimin Değeri" hesaplama aracını kullanarak almak istediğiniz evin tahmini değerini öğrenebilir, "Reidin Emlak Endeks Raporları" ile de yaşadığınız bölgedeki konut fiyatları hakkında bilgi alabilir, kira değerlerini karşılaştırabilir; satış fiyatı ve kira değeri değişim oranlarını inceleyebilirsiniz.

Mortgage uzmanlarımızın en kısa sürede size ulaşabilmesi için hemen tıklayın!

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni ev kazançlı bir yatırım mı?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat