Blog

Mortgage Blog

Yeni eviniz çocuklarınız için ne kadar güvenli?

Yeni eviniz çocuklarınız için ne kadar güvenli?

Çocuklar ailelerin en değerli varlıkları... Peki, yaşadığınız yer ya da yeni satın almak istediğiniz ev çocuğunuz için yeterince güvenli mi?

Korkuluk ve parmaklıklar

Küçük bir çocuğunuz varsa balkon ve merdiven demirlerine dikkat etmenizde yarar var. Demirlerin çocuğunuzun geçebileceği kadar geniş aralıkta olmadığından emin olun. Bununla birlikte demir montajının doğru yapılmış olmasına ve sivri uçlara da mutlaka dikkat edin.

Kat sayısı ve asansör

Küçük çocuklar asansörde oyun oynamaya bayılırlar. Ayrıca üst katlarda oturuyorsanız asansörü sıkça kullanırlar. Oturduğunuz ya da oturmayı düşündüğünüz binada asansörün güvenli olduğuna emin olun. Özellikle ana kapının yanı sıra olası kazaların önüne geçmeye yardımcı olan ek güvenlik kapısının bulunduğu asansörler çocuğunuz için çok daha güvenli olacaktır.

Sosyal çevre

Suç oranları hakkında bilgi edinmek de yaşayacağınız yerle ilgili size fikir verecektir. Bununla ilgili bilgiyi semtte yaşayan kişilerden ya da esnaflardan alabilirsiniz. Çocuğunuzun sokakta vakit geçirebileceği güvenli alanların varlığı da önemli. Unutmayın, çocuğunuzun güvensiz bir ortamda büyümesi psikolojik gelişimini de olumsuz yönde etkileyebilir.

Sağlık kurumlarına yakınlık

Küçük çocuklar bir yetişkine oranla daha sık hastalanabiliyor. Acil durumlarda çocuğunuzu gösterebileceğiniz yakın bir sağlık kuruluşunun bulunması kendinizi ve çocuğunuzu güvende hissettirecektir. Yeni bir ev almayı düşünüyorsanız bu kriteri göz önünde bulundurmanızda yarar var.

Ailenizle güven içinde yaşayacağınız yeni bir ev satın almak isterseniz Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu uygun konut kredisi ürünlerini değerlendirebilir ve konut kredisi hesaplamalarınızı kolayca yapabilirsiniz.  Mortgage uzmanlarımızın sizinle iletişime geçmesi için hemen tıklayın.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni eviniz çocuklarınız için ne kadar güvenli?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat