Blog

Mortgage Blog

Yeni evinizde kötü sürprizlerle karşılaşmamak için

Yeni evinizde kötü sürprizlerle karşılaşmamak için

Yeni bir ev satın alırken kat, konum, oda sayısı ve genişlik ilk dikkat edilen detaylar arasında yer alıyor. Ancak unutmamalısınız ki "şeytan ayrıntıda gizlidir”. Aşağıdaki detayları göz önünde bulundurarak, konut kredisi ile kolayca satın aldığınız evinizde karşılaşabileceğiniz kötü sürprizlerin de önüne geçebilirsiniz.

Tavan

Tavan belki de yeni bir ev seçerken genellikle göz ardı edilen bir bölüm fakat eğer dikkatli bir alıcıysanız bir evin tavanı size evin durumu hakkında çok şey anlatabilir. Tavanlardaki lekeler rutubetin habercisidir. Bu renkler su tesisatındaki bir sorundan da kaynaklanabilir, doğru şekilde izole edilmemiş sağlıksız bir çatıdan da. Özellikle banyoyla bitişik ya da bir üst kattaki banyoya komşu odaların tavanlarına dikkat ettiğinizde, eğer su tesisatında bir sorun varsa muhakkak nemli ve lekeli olduğunu görebilirsiniz.

Zemin ve duvarlar

Zemin ve duvarlarda yer alan, kolayca tamir edilebileceğini düşündüğünüz kabarmalar ciddi bir sorunun habercisi olabilir. Banyo ve mutfak su boruları, özellikle koridorun duvarları veya zemininde kabarmalara yol açıyorsa, su tesisatının eski ve sağlıksız olduğunu gösterir. Konut kredisi ile ev sahibi olduktan kısa bir süre sonra tüm tesisatı yenilemek gibi masraflı ve yorucu bir işle uğraşmak istemiyorsanız bu detaylara dikkat etmelisiniz.

Pencereler

Satın almayı düşündüğünüz evin pencereleri eğer tam bir ses ve ısı yalıtımına sahip değilse bu durum zaman içinde çok ciddi bir rahatsızlığa sebep olabilir. Yaz aylarında çok daha aldatıcı olan pencereler, havaların soğumasıyla kötü bir sürpriz olarak karşınıza çıkabilir. Satın almayı düşündüğünüz evin pencereleri eskiyse, mortgage başvurunuzu yapmadan önce bu tercihinizi gözden geçirmenizi ve başka bir alternatife yönelmenizi tavsiye ederiz.

Gece - gündüz farkı

Satın alacağınız evin atmosferini doğru anlamak için hem gece hem de gündüz ziyaret etmelisiniz. Gündüz alacağınız evin ne kadar ışık aldığını görebileceğiniz gibi, gece de gözünüze çarpan bambaşka detaylar olacaktır.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni evinizde kötü sürprizlerle karşılaşmamak için
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat