Blog

Mortgage Blog

Yeni evli çiftler için ev alma rehberi

Yeni evli çiftler için ev alma rehberi

Aile olma yolunda atılan ilk adım olan evlilik, kültürümüzde özellikle "ev sahibi olmakla" da özdeşleştiriliyor. Bu yüzden pek çok yeni evli çift gibi siz de müşterek geçireceğiniz hayatınızın ilk yıllarında, kendi evinize sahip olmayı arzuluyor olabilirsiniz. Peki, yeni evli çiftler hangi özelliklere sahip bir ev almalı? İlk kez ev sahibi olacak yeni evli çiftler için önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz:

  • 1+1 ve 2+1 daireler, genellikle yeni evli çiftlerin en çok tercih ettiği seçeneklerin başında geliyor. Siz de ilk etapta kullanım alanı küçük bir ev tercih edebilirsiniz. Metrekaresi küçük bir evin mortgage taksitlerinin yanı sıra ısı, aidat ve eşya gibi masrafları da bütçenizi zorlamayacaktır.
  • Evin konumu konusunda geleceği düşünerek adım atmanızda yarar var. İleride çocuk sahibi olduğunuzda okul, oyun parkı ya da alışveriş yapabileceğiniz yerlerin her zamankinden çok daha önemli hale geleceğini unutmayın.
  • İşiniz ve eviniz arasındaki mesafeyi iyi ayarlamanız, huzurlu bir aile hayatını sürdürmeniz bakımından oldukça önemli. İş yerinize yakın bir ev tercih ederek, her gün yolda harcayacağınız zamanı en aza indirebilir, ailenizle çok daha fazla vakit geçirebilirsiniz.
  • İlk evinizi seçerken bir gayrimenkul danışmanından destek almanız, en doğru tercihi yapma şansınızı artıracaktır. Uzmanlar ihtiyaçlarınızı, beklentilerinizi ve imkânlarınızı değerlendirecek, size en uygun evi bulmanız konusunda yardımcı olacaktır. Ayrıca emlak piyasasına hâkim bir gayrimenkul danışmanının sunacağı alternatif çözümler, gelişmekte olan bölgeler ve prosedürler hakkında edineceğiniz bilgiler, geleceğe yönelik kazançlı bir yatırım yapmanızı da sağlayacaktır. Bununla birlikte internet sitemizdeki Reidin Emlak Endeks Raporları bölümüne göz atmanızı tavsiye ederiz.
  • Sahip olacağınız ev için gelişmekte olan muhitlerdeki hesaplı alternatiflere yönelebilirsiniz. Böylece mortgage ödemeleriniz devam ederken, ikamet ettiğiniz ev değer kazanacak ve iyi bir yatırıma dönüşecektir. Ayrıca yeniden yapılanma içerisinde olan ve yatırım imkanları açısından değerlendirebileceğiniz Kentsel Dönüşüm süreci ile ilgili tüm bilgilere www.kentseldonusumcevaplari.com adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Evliliğinizin ilk yıllarında hesapta olmayan giderler karşısında zor durumda kalabilirsiniz. Bu sebeple başlangıçta düşük ödemeli ya da taksit ertelemeli bir mortgage ürünü tercih etmenizde yarar var.

Evlilik; yuva kurmak, aile olmak ve hayatı paylaşmaktır. Sevdiklerinizle aynı çatı altında uzun yıllar huzurla yaşamak, kendinizi ait hissedeceğiniz güzel bir eve sahip olmak için size uygun mortgage ürünlerini inceleyebilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni evli çiftler için ev alma rehberi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat