Blog

Mortgage Blog

Yeni evliler neden ev sahibi olmalı?

Yeni evliler neden ev sahibi olmalı?

Kiracı mı, ev sahibi olmak mı? Yeni evlenen ve evlilik hazırlığı yapan çiftleri düşündürebilecek olan bu sorunun cevabını vermeye çalışalım.

Paranızı değerlendirin

Her ay ödediğiniz kira bedelinin maddi bir kayıp olduğunun farkında mısınız? Uzun vadede kâr etmek için konut kredisi kullanın, kira öder gibi ödeme yapın, eviniz sizin olsun. Yeni evlendiyseniz ya da evlilik planı yapıyorsanız paranızı boşa harcamak yerine, aileniz için en doğru yatırımı yaparak kendi evinize sahip olun.

Tam istediğiniz gibi!

Kiracıysanız evinizle ilgili karar verme özgürlüğüne sahip olamayabilirsiniz. Bazı ev sahipleri duvar rengini değiştirmenize bile izin vermeyebilir. Tam olarak size ait hissetmediğiniz bir evde yaşamak yerine, özgürce karar alacağınız ve kişiselleştirebileceğiniz bir evde oturun, mutluluğun keyfini sürün.

Yatırım yapın

Gayrimenkul her zaman en doğru yatırım araçlarından biri. Enflasyon oranında değer kaybetmeyen konuta yatırım yaparak uzun vadede kârlı çıkabilir, üstelik mortgage ile kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz. Dilerseniz karar vermenizi kolaylaştıracak "Kira mı Mortgage mı?” aracımızla hesaplama yapabilir ve kafanızdaki soru işaretlerine cevap bulabilirsiniz.

Planlayın

Yeni evinizi satın almaya karar verdiyseniz dikkat edin! İşe ihtiyaçlarınızı tespit ederek başlayın. Yakın zamanda çocuk sahibi olma planınızın olup olmaması da seçiminizi etkileyecek önemli kriterlerden. Böyle bir planınız varsa ev alırken ailenizin gelecekteki yeni üyesinin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurun. Yeni bir eve taşınma telaşını yeniden yaşamamak için ilk evinizi çok iyi seçmeniz gerektiğini unutmayın.

Garanti BBVA Mortgage'ın sunduğu 240 aya varan vade seçeneklerinden yararlanmak ve bütçenize uygun bir ödeme planıyla ev sahibi olmak için online başvurunuzu hemen yapın!

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni evliler neden ev sahibi olmalı?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat