Blog

Mortgage Blog

Yeni Trend: Doğal Mutfaklar

Doğaya ve doğala dönüş son zamanların en popüler trendi. Özellikle de dekorasyonda! Yeni mutfak dekorasyonu trendlerine baktığımızda da olabildiğince sade, gösterişsiz, göz yormayan ve kullanışlı mutfaklar görüyoruz. İstediğiniz her noktasında dilediğiniz gibi değişiklik yapacağınız yeni eviniz, bu trendi uygulamak için bulunmaz fırsat. Bu trendin en cazip ve estetik noktası ise dekorasyon konusunda sizi özgür bırakması. Renkler ve dokular sade olduğunda tüm değişken parçalarda sonsuz seçeneğe sahip oluyorsunuz. İşini kolaylaştırmak için sizi doğal bir mutfağa ulaştıracak adımları tek tek sıraladık.

Tezgahlar

Taş mimarisi son yıllarda oldukça fazla tercih ediliyor ve ortaya her zaman başarılı sonuçların çıkması da insanların daha çok dikkatini çekmesini sağlıyor. Yeni trend olan doğal dekorasyon, mutfaklarda kendini doğal taş tezgahlarla gösteriyor. Granit, mermer, traverten ve kireç taşı gibi doğal taştan yapılan mutfak tezgâhları ile dilediğiniz doğal mutfak atmosferine sahip olabiliyorsunuz. Tercihinizi rahat ve renkli veya klasik ve şıktan yana kullanabilirsiniz. Yansıtmak istediğiniz her tarza uyum sağlayan doğal taşlar ile mutfağınız, doğal ve huzurlu bir görüntüye kavuşacak.

Renkler

Doğal bir mutfak dekorasyonu istiyorsanız, koyu renklere karşı tüm ön yargılarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Çünkü özellikle koyu renk ahşaplar veya koyu renk mobilyaların mutfağınıza eşsiz bir doğallık kattığını bilmeniz gerekiyor. Eğer mutfağınızın gün içinde aldığı ışık yeterliyse ve aydınlatmanızı da doğru tercih ediyorsanız, doğal bir mutfağa sahip olmak için tek yapmanız gereken bu koyu renklerden birini tercih etmektir.

Dolaplar

Özellikle Avrupa mimarisinde karşımıza çıkan ahşap mutfaklar, doğallığı en güzel yansıtan dekorasyon tercihi. Mutfağınızda kullanacağınız ahşap dolapları, avize ve mutfak masası ile de desteklerseniz, hayalini kurduğunuz doğal görünümlü ve kullanışlı bir mutfağa kavuşabilirsiniz.

Yerler

Doğal taşlar ve ahşap, mutfaklarda yer döşemelerinde de kendini gösteriyor ve son yılların doğal mutfak trendine uyum sağlıyor. Özellikle traverten ile donatılan mutfaklar hem şık hem de doğal bir görüntü ortaya çıkarıyor. Traverten gibi, siyah mermer yer karoları da baş döndürücü bir güzelliğe sahip olabiliyorlar. Fakat bu durumda dolaplarınızı doğru tercih etmeniz en önemli noktaların başında geliyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni Trend: Doğal Mutfaklar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat