Blog

Mortgage Blog

Yeni yılda "ev"lenin

Yeni yılda "ev"lenin

Yeni yıl yeni umutları beraberinde getirir. 2015, hayalini kurduğunuz eve taşınmanız için yeni fırsatlar yaratabilir. Bu fırsatları nasıl gerçeğe dönüştürebilirsiniz? Bu yıl konut sektörünü neler bekliyor?

Talep artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, 2015'te Türkiye'de konut piyasasının büyük oranda ihracata dayalı hareket edeceği bu durumun da konut fiyatlarını düşüreceği öngörüsünde bulundu. Belki de 2015 sizin yılınız. Görünüşe göre "ev"lenmek bu yıl hayal değil!

Üreticiler kâr marjını azaltıyor

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut fiyatlarındaki kâr marjlarının son 2-3 yıldır tamamen azaldığını ve gelecek yıl bu marjların % 5-7 aralığına kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

İnşaat sektörünün genel büyümesi 2014 sonu itibariyle % 13-14 civarında gerçekleşti. 2015'in ilk yarısında büyümenin % 20 seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor. Kâr marjının düşmesi ile konut fiyatlarının düşüşü de kaçınılmaz olacak gibi görünüyor.

Bu yıl eviniz Garanti!

Garanti BBVA Mortgage, yeni evinize zahmetsizce sahip olabilmeniz için çok sayıda konut kredisi seçeneği sunuyor. İster aylık tutarı sabit isterseniz de belirli dönemlerde taksit tutarını değiştirebileceğiniz konut kredisi seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

http://www.milliyet.com.tr/s-p-den-konut-sektoru-aciklamasi/ekonomi/detay/1924190/default.htm
http://emlakgazetesi.com/emlak-sektoru-icin-2015-donum-noktasi-olacak/

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni yılda "ev"lenin
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat