Blog

Mortgage Blog

Yurt Dışından Türkiye'de Mortgage Başvurusu Yapacaklara Öneriler

 "Yurt dışında yaşıyorum ama memleketimde de evim olsun istiyorum" diyenler için Garanti BBVA Mortgage avantajlı fırsatlar sunuyor. Yakın zamana kadar, yurt dışında yaşadıkları için Türkiye'deki bankaların talep ettiği koşulları yerine getiremeyen gurbetçiler için memleketten ev almak bir hayaldi. Fakat şimdi Garanti BBVA Mortgage'ın, gurbetçiler için en doğru kredi yapılandırmasına sahip "Gurbetçi Mortgage" paketi yurt dışında yaşayanların, ülkelerinde ev alma hayallerini gerçekleştirmelerini sağlıyor.

En doğru kredi yapılandırması

Garanti BBVA Mortgage, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını düşünerek, uygun oranlar ve pratik başvuru şartları oluşturdu. Her zaman kişiye göre en uygun kredi seçeneğini sunan Garanti BBVA Mortgage uzman ekibi, yurt dışında yaşayıp, ülkemizden ev almak isteyenler için de aynı tutumunu, büyük başarıyla sürdürüyor.

Gurbetçi Mortgage özellikleri

Yurt dışında sahip olduğunuz gelire göre ödeme planı yapabilir ve aynı zamanda gerekli yönlendirmeleri Mortgage Uzmanlarımızdan alabilirsiniz. Sizin için en doğru kredi yapılandırmasını ortaya çıkaran Garanti BBVA Mortgage, faiz tipini sabit veya değişken olarak belirleme şansını sunuyor. Seçtiğiniz faiz tipine bağlı olarak da faiz oranı, kredinizi kullandığınız andaki oranla sabitleniyor.  Bu sayede, gurbetçiler ödemelerinin tutarını her zaman öngörme şansını yakalıyor.

Gurbetçi Mortgage için gerekenler

Öncelikle yurt dışında yaşadığınızı ve orada bir geliriniz olduğunu kanıtlayan belgeler bekleniyor. İkamet adresinize ait faturaların fotokopisi, yaşanılan ülkedeki gelir belgesi ve bankanıza ait hesap ekstreleri gerekiyor. Pasaport veya nüfus cüzdanı örneğinizle başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Tüm bu belgeleri bir araya getirdikten sonra Garanti BBVA Mortgage ile hayalini kurduğunuz ve bir gün tamamen dönmeyi hedeflediğiniz evinize sahip olabilirsiniz.

Tüm mortgage sürecini size detaylı olarak aktaracak uzmanlarımız sayesinde yeni evinize kolayca sahip olmak için siz de hemen mortgage başvurunuzu yapın hayallerinizdeki eve kavuşun.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yurt Dışından Türkiye'de Mortgage Başvurusu Yapacaklara Öneriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat