Blog

Mortgage Blog

Zahmetsizce taşınmanın püf noktaları

Zahmetsizce taşınmanın püf noktaları

Mortgage ile yeni bir ev sahibi olduktan sonra kendinize ait bir evin keyfini çıkarabilmeniz için geriye sadece tek bir engel kalıyor: Taşınmak. Bu engeli zahmetsizce aşabilmek için planlı ve sistemli bir şekilde hazırlanmanız gerekiyor. Taşınma sürecinde nelere dikkat etmeniz gerektiğine gelin birlikte göz atalım.

İlk ihtiyaç duyacağınız eşyaların listesini çıkarın

Yeni evinize taşındığınızda ortalıkta büyük bir dağınıklık olacak, buna hazır olun. O dağınıklıkta ihtiyaç duyacağınız eşyaları bulmakta epey güçlük çekeceğinizi unutmayın. Yeni bir eve taşındığınızda henüz evinizi yerleştirmeden ilk ihtiyaç duyacağınız eşyaların bir listesini hazırlayıp bu eşyaları bir arada paketlemek, yeni eve vardığınızda sizi bekleyen işleri oldukça kolaylaştıracaktır.

Yardım isteyeceğiniz kişilerle önceden irtibata geçin

Taşınma işlemi oldukça önemli bir iş gücü gerektiren zorlu bir süreç. Bu yüzden tüm işlerin altından tek başınıza kalkmaya çalışmadan, size bir gününü ayırabilecek yakınlarınızdan yardım istemeyi unutmayın. Tüm taşınma işini bir nakliye firması yardımıyla halletseniz bile yine de eşyalarınızı yerleştirirken ve temizlik yaparken büyük dolapları ve beyaz eşyaları hareket ettirmek zorunda kalacağınız için ekstra bir ele her an ihtiyaç duyabilirsiniz. Ancak yardım isteyeceğiniz kişilerle en az bir hafta önceden irtibata geçip takvimlerini size göre ayarlayabilmeleri için gerekli zamanı verdiğinizden emin olun.

Eşyalarınızı ayırın

Eşyalarınızdan yeni evinizde kullanmayı düşünmediklerinizi önceden belirleyip ayırırsanız, taşınma esnasında size ayak bağı olmalarının da önüne geçersiniz. Genellikle bu işlem en sona bırakılır, bu da sizi bekleyen iş yükünü ve ihtiyaç duyduğunuz nakliye aracı büyüklüğünü doğru tespit etmenize engel olur. Kullanmayı düşünmediğiniz eşyalardan kurtulduğunuzda paketleme ve taşınma işlerinizi de kolayca halledebilirsiniz.

Kutuları kategorize edin

Hangi eşyanın nereye ait olduğunu belirtecek şekilde kutuları kategorize ederseniz yeni evinize yerleşirken işiniz çok daha kolaylaşacaktır. Böylelikle kutular yeni eve bırakılırken bir kaos olmasının önüne geçebilir ve rahatça eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz.

Kutu içeriklerini detaylı yazın

Hangi kutunun nereye ait olduğunu yazıp kategorize etmenin yanı sıra kutu içeriklerini detaylı bir şekilde hazırlayıp üzerlerine yapıştırmak da işinizi son derece kolaylaştıracak önemli bir detay. Bu iş biraz zor ve ek bir külfet gibi görünse de sağlayacağı kolaylığa değeceğini göreceksiniz. Ayrıca bu taşınma esnasında nakliyecilerinizin hassas içeriğe sahip kutularınıza karşı çok daha dikkatli olmalarını ve kutular açıldığında kötü sürprizlerle karşılaşmamanızı sağlar.

Doğru nakliye firmasını seçtiğinizden emin olun

"Evden eve nakliyat” çok sık duyduğumuz, ülkemizde birçok çalışanı olan önemli bir sektör. Peki, bu sektörün tüm çalışanları aynı özende işlerini yerine getiriyor mu? İşinizi şansa bırakmak istemiyorsanız, nakliye firmasıyla çalışma şekilleri hakkındaki tüm detayları konuşun. "Eşyalarımı kaç kişi ve ne kadar sürede taşıyacak?” "Eşyalarımın paketlenmesine ve yeni evimde yerleştirilmesine yardımcı olacak mısınız?” "Hassas eşyalarımın korunması için ne gibi önlemler alıyorsunuz?” muhakkak sormanız gereken sorulardan yalnızca birkaçı.

Taşınma işiyle başa çıkabilmek ve en az zahmetle bu sürecin üstesinden gelebilmek için bu konuda tecrübeli, pratik sahibi kişilerden de destek almayı unutmayın. Tüm bu zahmetlerin neticesinde kendinize ait yeni evinizde geçireceğiniz keyifli yıllar ve bir sürü güzel anıya sahip olacağınızı unutmayın. Bu açıdan bakarsanız taşınmanın sadece küçük bir engel olduğunu görüp, bu engeli kolayca aşabilirsiniz.

Etiketler : mortgage,konut kredisi,ev kredisi

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Zahmetsizce taşınmanın püf noktaları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat