Blog

Mortgage Blog

Çalışma Odaları İçin Hayatınızı Kolaylaştıracak Fikirler

Çalışma Odaları İçin Hayatınızı Kolaylaştıracak Fikirler

Herkesin çalışma alanı için farklı ihtiyaçları vardır. Ofise bağlı olmadan çalışmanın gittikçe yaygınlaştığı günümüzde artık evlerdeki çalışma odaları da daha önemli hale geldi.En güzel tasarımlar, en şık dekorasyon örnekleri ve en rahat çalışma ortamını yaratacak aksesuarlarla çalışmalarınız hem verimli hem de keyifli geçebilir. Kısaca evinizde mükemmel bir çalışma ortamı yaratmak artık imkânsız değil. Aşağıda anlattığımız çalışma odası fikirleri sayesinde güzel bir çalışma ortamına sahip olabilirsiniz.

Odak Noktaları Oluşturun

Çalışma odanızda, çalışabileceğiniz tek bir alan yerine birkaç tane nokta yaratabilirsiniz. Sürekli olarak aynı masada çalışmak, evde çalışmayı biraz sıkıcı bir hale getirebilir. Kendinize hareket özgürlüğü yarattığınız bir çalışma odasında işlerinize çok daha kolay bir şekilde odaklanabilir, dikkatiniz dağılmadan ofiste çıkardığınız işlerle aynı kalitede sonuçlar elde edebilirsiniz. Mesela her iki tarafında da çalışabileceğiniz bir masa, dikkatinizi toplamanız için doğru bir tercih olacaktır.

Depolama İçin Yer Ayırın

Evde çalışırken en çok düzene ihtiyaç duyulur. Çalışma odanızın düzensiz ve dağınık olması, evin tamamının dağınık görünmesine neden olacaktır. Çalışma odanızı düzenli tutmak için de yapmanız gerekenlerin başında ise yeterli depolama ve dolap sistemini kurmak gelir. Büyük bir dolap ve masanıza düzen getirecek çekmeceler, ihtiyaçlarınızı gidermek konusunda size yardımcı olacaktır.

Renk Seçiminde Dikkatli Olun

Evinizde çalışmak için bir ortam yaratırken renk seçimine çok dikkat etmelisiniz. Renkler insanların ruh hallerinde ve enerji seviyelerinde oldukça büyük etkiler gösterirler. Örneğin mavi renkler yatıştırıcı etkiler gösterirken sarı ve sarının tonları endişe ve anksiyete belirtilerine neden olabilir. Bu yüzden istediğiniz ruh haline uygun renkleri tercih edin.

Kişiselleştirin

İşlerinizi düzenli bir şekilde yapacağınız bir ofisle birlikte kendinizi mutlu edebileceğiniz bir ortam da yaratmanız performansınızı arttıracaktır. Aile fotoğrafları, sevdiğiniz filmlerin posterleri, tablolar veya figürler çalışma odanızı süsleyebilir. Size ait bir alan olduğunu hissettiren unsurlar çalışma ortamınızı daha fazla sahiplenmenizi sağlarken; bunları seçerken fazlaya kaçarsanız da dikkatinizi dağıtacak bir dekorasyon ortaya çıkarabilirsiniz. Bu yüzden dikkatinizi dağıtmayacak şekilde bir süsleme yapmaya özen gösterin. .

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Çalışma Odaları İçin Hayatınızı Kolaylaştıracak Fikirler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat