Blog

Mortgage Blog

Cihangir'de Yaşama Rehberi

Cihangir'de Yaşama Rehberi

İstanbul'un en nostaljik semtlerinin başında gelen Cihangir, 2002 yılında The Guardian muhabiri tarafından dünyada yaşamak için en iyi 5 yerden biri seçildi. Günümüzde şehrin değişen dinamikleri ve yakın mesafedeki Karaköy'ün popüler olması nedeniyle ev fiyatları belli bir ölçüde ucuzlayan Cihangir'de yaşamak, hala İstanbul'u yaşayabilmek için harika bir bölge! Yokuşları, kedileri, sanatçıları ve tarihiyle Cihangir, zenginliğini koruyan ve kendine has kültürüyle öne çıkan semtlerin başında geliyor.

Tarih

Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın küçük oğulları Şehzade Cihangir'in genç yaşta ölmesiyle Kanuni, İstanbul'a hakim bu tepenin üzerine Cihangir Camii'ni inşa ettirir. Mimar Sinan tarafından yapılan camiye şehzadenin adı verilir. Caminin yapıldığı bu tepe, ilerleyen dönemlerde bir yerleşim bölgesi olmaya başlar ve bölgenin adı da camiden hareketle Cihangir olarak günümüze kadar gelir. Zaman zaman yangınlara maruz kalan bölgeye 20. yüzyılda gayrimüslim azınlıklar da yönelmeye başlar ve cumhuriyetin ilanından sonra da bölge gelişmeye devam eder.

Eğlence

Cihangir, İstiklal Caddesi'ne olan yakınlığı ve sakinlerinin renkli hayatlarıyla oldukça eğlenceli bir semt. Farklı konseptlerdeki kafe ve restoranlarıyla meşhur olan Cihangir aynı zamanda ünlü isimlerin de yaşamak ve eğlenmek için tercih ettiği bir yer. Bu kadar eğlenceye rağmen de sakin kalmayı başarabiliyor.

Mimari

Yerleşim yeri olmaya başladıktan kısa bir süre sonra birçok farklı kesimden insanın yaşamak için tercih ettiği Cihangir'de mimarinin farklı tarzlarına rastlamak mümkün. Rus, Fransız, İtalyan ve Balkan mimarisine sahip evleriyle Cihangir'de ufak bir gezintiye çıkarsanız gözlerinizi binalardan ayıramazsınız. Ayrıca evlerin dışı kadar içleri de güzel.

Kahve Durakları

Cihangir'deki kahve duraklarında bütün bir gününüzü geçirebilir, saatlerce kitap okuyabilir, arkadaşlarınızla buluşup sohbet edebilirsiniz. Her birinin özel temaları, şık ve özenli sunumları, leziz kahveleri var. Eğer ofis dışında çalışabileceğiniz bir işiniz varsa Cihangir mekanları, çalışmak için de harika seçenekler sunuyor.

Kültür Sanat

Galeriler, sergiler, konser alanları gibi şehrin kültür ve sanat damarlarının attığı mekanlar, Cihangir'e oldukça yakın. Karaköy, Galata, Tünel, İstiklal Caddesi gibi yerlere kolayca ulaşım sağlayabileceğiniz Cihangir'de hayatınız kültür ve sanatla her zaman iç içe olacak.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Cihangir'de Yaşama Rehberi
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat