Blog

Mortgage Blog

Çocuk Odaları İçin Birbirinden Güzel  2017 Dekorasyon Önerileri

Çocuk Odaları İçin Birbirinden Güzel 2017 Dekorasyon Önerileri

Anne ve babalar olarak çocuklarınızın odasını dekore ederken, sizlere bu konuda son derece önemli ve eğlenceli önerilerimiz var!!

1- Mobilya seçimi: Çocuk odası için mobilya tercihinde rahatlık ön planda tutulmalıdır. Çocuk büyüdüğünde yatağın değiştirilme ihtimali göz önünde bulundurularak, bir oda tercih edilmelidir.

Ev Dekorasyonu

2- Konsept tasarımlar: Takım halinde satılan odalardan almak yerine, çocuğunuzun seveceği birbirinden farklı mobilyaları bir araya getirerek oluşturacağınız uyum çocuğunuzun kişiliğini yansıtacaktır. Bu konsept tasarımlar için farklı yastık, minder ve oyuncak alanı kullanılabilir. Çocuğunuzun enerjisini, huzurunu ve rahatlığını ön plana alarak ürün seçimi yapmak son derece önemlidir. Çocuk odası için kullanılacak materyallerde plastik ve yapay olanlar yerine, ahşap ve organik ürünler tercih edilmelidir.

Ev Dekorasyonu

3- Renkler: Yatak odalarında renk seçimleri cinsiyetçi bir seçimden çok çocukların enerjisini ortaya çıkartacak bir değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Ürün seçimlerinde soğuk renkler yerine canlı renkler tercih edilmesi çocukları psikolojik olarak olumlu etkileyecektir.

Ev Dekorasyonu

4- Aydınlatma: Evin en çok güneş alan ve havalandırılma imkanına sahip alanı çocuk odası olarak seçilmelidir. Bununla birlikte odanın ışıklandırması da son derece önemlidir. Işıklandırmalarda dikkat edilmesi gereken en önemli husus ışık kaynağı olmalıdır. Renkli ve farklı desenli ürünleri tercih eden ebeveynler, çocukların gözüne direkt etki etmeyen aydınlatma düzenekleri oluşturabilirler.

Ev Dekorasyonu

5- Eğlence: Tasarım ve konsept ürünler kullanılsa bile odanın bir çocuğa ait olduğu unutulmamalıdır. Çocukların enerjilerini atmaya ve eğlenmeye ihtiyaçları vardır. Bu nedenle ranzalı ya da kaydıraklı yatak ürünleri tercih edilebilir. Eğlence odaklı birçok tasarım yatak ve oyun alanları mevcuttur.

Ev Dekorasyonu

6- Yeterli ihtiyaç alanları: Çocuk odalarında çok fazla eşya bulundurulmamalıdır. Çünkü çocuklar rahat hareket etmeli ve oyun oynayacak geniş bir alana sahip olmalıdırlar. Bu nedenle çocuk odalarında saklama alanları için düzenleme ürünleri tercih edilmelidir. Çocuk odalarında çalışma alanları, uyuma alanları ve uyku alanları belirlenmeli ve dekorasyon buna göre yapılmalıdır.

Ev Dekorasyonu

7- Duvar dekorasyonları: Çocuk odasında duvarları renklendirmek son derece eğlencelidir. Çerçevelerle ve aksesuarlarla duvarlarda enerjik bir atmosfer yaratılabilir. Ayrıca tek renk duvar boyamaları yerine duvar kağıtları ve resimler tercih edilebilir. Anne ve babalar çocuklarının odaları için mavi tonunu kullanmak yerine, mavi renginin en iyi olduğu deniz görüntülerini; yeşil rengi yerine orman ve ağaç görüntülerini kullanmayı tercih edebilirler.

Ev Dekorasyonu

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Çocuk Odaları İçin Birbirinden Güzel  2017 Dekorasyon Önerileri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat