Blog

Mortgage Blog

Çocuk Odalarına Yaratıcı Dokunuşlar

Çocuk Odalarına Yaratıcı Dokunuşlar

Çocuk odası, bir evin en renkli ve eğlenceli odalarının başında gelir. Özenle seçilen renkli kumaşlar, mobilyalar ve oyuncaklar, heyecan dolu bir dünyanın kapılarını açar. Ancak yetişkinler gibi çocuklar da zaman içinde değişebiliyorlar. İlgi alanları, ödevleri, oyuncaklara olan yaklaşımları gibi hayatlarını oluşturan etmenlerin farklılık göstermesi kaçınılmaz. Odalarında da bu yüzden belirli periyotlarda değişiklikler yapmanız gerekebilir. Hem yaratıcı olacak hem de çocuğunuzla birlikte büyüyecek bir çocuk odası dekorasyonu tasarlamanız için bazı önerilerimiz olacak. Bu öneriler sayesinde her değişiklik, yaratıcı bir dokunuş olarak görünecektir.

Her Yaşa Uygun Mobilya Seçenekleri

Odası için mobilya alırken bebeğinizin hızla büyüyeceğini hesaba katmalısınız. Zamansız ve her yaşa uygun mobilya modellerini inceleyin. Yani sadece ilk yılları değil, birkaç yıl sonrasını da düşünerek mobilya seçin. Alacağınız mobilyaları çocuğunuzun yaşına ve ilgi alanlarına uydurmak için renkli aksesuarlar, örtüler, posterler kullanabilir, yıllar ilerleyip çocuğunuz büyüdükçe de bu parçalar üzerinden değişikliğe gidebilirsiniz.

Tarafsız Tasarımlar

Tasarım öğelerini seçerken sadece çocuğunuzun cinsiyetini düşünerek hareket etmeyin. Bebek renkleri ve desenleri özendirici olabilir ama onları birkaç yıl içinde değiştirmeniz de gerekebilir. Perdeler, yer döşemeleri ve duvar renkleri gibi detayları, pembe ve mavi gibi renklere takılmadan, farklı ve sıcak tonlarda tercih etmek işinizi kolaylaştıracaktır. Bir tema belirleyecekseniz de bu temanın modasının çabuk geçip geçmeyeceğine ve çocuğunuz biraz büyüdüğünde de ilgisini çekebileceğine emin olmalısınız. Her zaman rahatlık, huzur ve mutluluk veren seçeneklere odaklanın.

Çocuğunuzun Fikirleri

Yaptığınız her değişiklik ve yenilikte çocuğunuzun fikirlerini almayı unutmayın. Sevdikleri renkler, sporlar, oyuncaklar veya film kahramanları çok hızlı değişebiliyor ama en önemlisi onların istedikleri gibi bir odaya sahip olmalarıdır. Bu seçimler daha mutlu olmalarını sağlayacaktır. Fikirlerini dinleyip orta yolu bulursanız, rahat ve kullanışlı bir çocuk odası tasarlama konusunda daha başarılı olabilirsiniz. Öncelikle ona planlarınızdan bahsedin ve bu planlar hakkında neler düşündüğünü sorun. Daha sonra da onun önerilerinden yola çıkarak ortak bir noktada buluşmaya çalışın. Odasını hayal etmesine ve gözünde canlandırmasına yardımcı olarak, içinde mutlu olacağı ve yaratıcı dokunuşlarla düzenlenmiş bir odaya sahip olmasını sağlayabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Çocuk Odalarına Yaratıcı Dokunuşlar
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat