Blog

Mortgage Blog

Dekorasyonda modern ve geleneksel çizgileri bir araya getiren fikirler!

Dekorasyonda modern ve geleneksel çizgileri bir araya getiren fikirler!

Yeni ev sahibi olanların, evlerini yenilemek isteyenlerin aklında hep aynı soru: "Evimi nasıl dekore edeceğim?” Mobilya ya da aksesuar alışverişine çıktığınızda her tarzdan hoşumuza giden bazı parçalar görsek de farklı dekorasyon stillerini aynı mekânda birleştirmek oldukça zordur. Kendi içinde çok kaliteli ve pahalı eşyalar diğerleri ile bir araya geldiğinde kalitesiz ve üzerinde uğraşılmamış bir görünüm yaratabilir. Ancak doğru kombinasyonlarla modern ve geleneksel tarzları birleştirebilmeniz mümkün. Size bunun için önerilerimiz olacak.

1) Karar verin! Hangi stil daha ağırlıklı olacak?

Her ne kadar iki tasarım stilini bir araya getirecek olsanız da içlerinden birini daha çok seviyor olmalısınız. Bu düşünceyle sevdiğiniz ve ağırlıklı olarak görmek istediğiniz stili yüzde 80, diğer stili ise yalnızca yüzde 20'lik bir alanda uygularsanız daha uyumlu bir dekorasyona sahip olursunuz.

2) Duvar rengini her iki tarza da uygun seçin!

Duvarları her iki tarz ile uyum sağlayacak bir renge boyamanız sizi dekorasyon sırasında rahatlatacak en önemli unsurlardan biridir. Beyaz ve gri, modern ve geleneksel tarzlar için ayrı ayrı uygun olduğundan bir arada kullanıldıklarında da en etkili sonucu verecek olan renklerdendir.

3) Benzer parçaları bir arada kullanın!

Geleneksel ve modern dekorasyon tarzlarının birbiri ile uyum sağlayabilecek parçalarını kullanmaya özen gösterin. Önemli olan, bir odaya girildiğinde her şeyin bir bütün olarak algılanmasıdır. Parçaların bütünlük içinde olduğuna emin olun. Seçim yaparken dekorasyonda kullanacağınız parçaların renk ve çizgi uyumunu dikkate alın.

4) Modern çizgiyi vurgulara saklayın!

Geleneksel tarzı yansıttığınız evinizde en vurucu etkiyi, patlayan modern bir parça ile elde edebilirsiniz. Modern tablolar, aynalı lambalar gibi dikkat çekici odak noktaları yaratmak evinize güçlü bir ifade katmanızı sağlar.

5) Geleneksel parçaları modernize edin!

Eviniz genel itibariyle modern tarzda döşenmişse, geleneksel stildeki sandalye ve koltukları modern kumaşlarla kaplatarak odaya uyum sağlamasına imkân yaratabilirsiniz. Antika parçaları modernize ederek kullanabilir ve evinizin dokusunu bir anda değiştirebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Dekorasyonda modern ve geleneksel çizgileri bir araya getiren fikirler!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat