Blog

Mortgage Blog

Dijitalleşen Dünyada Dijital Bankacılığın Dönüşümü

Dijitalleşen Dünyada Dijital Bankacılığın Dönüşümü

Bilgisayarlar, cep telefonları ve diğer dijital cihazlar sayesinde hayatımızı kolaylaştıran gelişmelerin hızla yaşandığı günümüzde, bankacılık sektörü de bu gelişmelerden payını alıyor. Finans ve bankacılık alanında yaşanan dijital değişim ve dönüşüm, bireylerin ve toplumun hızla dijitalleşmesine öncülük ediyor. Dijitalleşen dünyaya ayak uyduran bireyler için, tüm bankacılık işlemlerini bir tıkla halletmek cazip hale geliyor. Tüm yaşam süreçlerinin web üzerine taşındığı dünyamızda, bankacılık sektöründe ki maliyet azaltıcı gelişmeler herkesin dikkatini çekiyor ve dijital bankacılıktaki yenilikler müşteri tercihlerini etkiliyor.

4.0 Devrimi, yapay zeka ve nesnelerin interneti kavramları ön plana çıkarken bankalar da bu gelişmeleri takip ediyor. Sadece telefonlardan değil her türlü elektronik cihaza uygun otomatik kanallar oluşturarak gelişmeleri yıllar içerisinde takip etmemiz mümkün olacak gibi gözüküyor.

Bankalar, dijital ortamdaki müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak adına yoğun bir şekilde çalışıyor. Dijital bankacılık denilince akla ilk gelen işlemlerden biri olan bilgisayarlardan bankacılık işlemlerinin yapılması, ilk aşamada sadece fonksiyonel olarak tasarlanmıştı. Şimdilerde öne çıkan, gelişmiş ara yüz tasarımlar ve kullanıcı dostu uygulamalar müşterilerin dikkatini çekiyor.

Dijitalleşme sürecinde mobil uygulamalar aracılığıyla daha çok müşteri çekmek isteyen bankalar, bu anlamda kıyasıya yarışıyor. Tüm bankalar dijital cüzdan kullanımı ile ödeme kanallarına yeni alternatifler getiriyor ve müşterilerini dijital uygulamaları kullanmaya teşvik ediyor. Bankalar, mobil cihazlarla hesap açıp kapatmak, kredi almak, sigorta yaptırmak, bankacılık hizmetlerine başvurmak ve satın almak gibi işlemlerin dijital ortamda daha kolay bir şekilde gerçekleştiğini vaat ederek, banka müşterilerinin mobil uygulamaları tercih etmesini sağlıyor.

Bankalar, akıllı telefonlar üzerinden göz tarama teknolojisi ile şifre kullanmadan daha hızlı, kolay ve güvenli giriş yapabilme özellikleriyle dikkat çekiyor. QR kod ile ATM'ye gitmeden, hızlı para çekme işlemi ve çağrı merkezine direkt bağlanma gibi özelliklerle müşterilerini memnun etmeye çalışıyor.

Bankalar akıllı çözümler sunarken, ihtiyaca yönelik analizler de ön plana çıkıyor. Müşterilerin taleplerine cevap vermek analizlerle daha kolay hale geliyor. Müşteri temsilciliği sistemi ise yeni bir boyut kazanıyor. Yapay zeka sayesinde, chatbot'lar ve ses tanıma teknolojileri, müşterilere çok daha hızlı cevap verecek şekilde yeniden biçimleniyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Dijitalleşen Dünyada Dijital Bankacılığın Dönüşümü
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat