Blog

Mortgage Blog

Dikdörtgen Salonları Dekore Etmenin 7 Yolu

Dikdörtgen Salonları Dekore Etmenin 7 Yolu

Evlerin en değerli ve göz önünde olan alanları kuşkusuz salonlardır. Bu nedenle salon dekorasyonu, evin genelinden biraz daha fazla özen ister. Hatta ev dekorasyonunu belirleyen noktanın salon olduğunu bile söylemek mümkün. L tipi ya da kare salonları düzenlemek için birçok farklı seçenek ve r olsa da dikdörtgen salon dekorasyonunda ev sahipleri genellikle daha az seçeneğe sahiptir algısı yaygındır. Oysa birkaç küçük tüyo ile şık salon dekorasyonuna sahip olmanız mümkün. Peki, dikdörtgen salon dekorasyonu nasıl yapılır?

1- Mobilyaları Sıralamaktan Kaçının

Aralık Blog

Dikdörtgen salon dekorasyonu hatalarında başı çeken durum, mobilyaları bir trenin vagonları gibi sıra sıra dizmektir. Koltukların iki uzun duvara ve yan yana dizilmesi, mobilyaların tasarım ve desen güzelliklerinin yeterince vurgulanamamasına, salonun da daha kullanışsız olmasına neden olur. Bunu önüne geçmek için L tipi koltuk takımları ve berjer koltuklarla salon dekorasyonu tamamlanabilir. Uzun duvarlardan birine yerleştirilecek 2'li ya da 3'lü koltuğun yanına bir berjer, zigon sehpa ya da aydınlatıcı gibi aksesuarlar salonu hem daha kullanışlı kılar hem de daha şık bir görünüm sunar.

2- Sehpalardan Doğru Şekilde Yararlanın

Aralık Blog

Evlerde en sık kullanılan eşyalardan olan sehpalar, dikdörtgen salon dekorasyonlarının vazgeçilmez parçalarıdır.Burada dikkat edilmesi gereken nokta, orta sehpanın malzemesi ve kalitesi kadar şeklidir. Özellikle dar dikdörtgen salonlarda orta sehpaların elips biçimli olması hem modern bir hava katar hem de alanın daha da daralmamasını sağlar. Üstelik orta sehpanın altından çıkacak daha küçük sehpalar da kulanım kolaylığı sağlar.

3- Salonun Havasında Halının Etkisi

Aralık Blog

Salonun darlığı, uzunluğu, mobilyaların yoğunluğu derken dekorasyonun asıl parçalardan biri olan halı seçimi de oldukça önemlidir. Genellikle yemek masası ve oturma alanı olarak ikiye ayrılan dikdörtgen salon dekorasyonunda halı seçerken yaşam tarzı, evdeki çocuk sayısı, evcil hayvan besleme alışkanlığı gibi etmenler önemlidir. Ancak tüm bu etmenlerle birlikte salonu daha ferah ve geniş göstermek için açık tonlara sahip halıların tercih edilmesi önerilir. Yemek ve oturma alanları için iki ayrı halı ya da kilim kullanılması da mekânı daha geniş gösterme konusunda yardımcı olur.

4- Aynalar Işığı Tüm Salona Yayar

Aralık Blog

Küçük ve dar odaları daha geniş göstermenin en etkili yollarından biri, duvara ayna yerleştirmektir. Özellikle uzun ve dar salonlarda uzun duvarlardan birine ayna yerleştirmek, mekânı daha geniş gösterecektir. Ayrıca yemek bölümüne ya da konsolun üzerine ayna yerleştirerek de salona derinlik katmak mümkün.

Diğer Dikdörtgen Salon Dekorasyonu Önerileri

5- Dikdörtgen salonlarda alan biraz dar olduğu için yemek masasını kapıya yakın konumlandırmak pratiklik kazandırır. Mutfağa gidip gelirken rahatlık sunarak servisin daha hızlı olmasını sağlar. Tabii odanın şekline farklı bir açıdan yaklaşmak için oval biçimli yemek masaları tercih edilebilir.

6- Salonun daha şık ve stil sahibi bir görünüm kazanmasında mobilyalar kadar aksesuarlar ve diğer parçalar da önemlidir. Perdeler de bu bakımdan titiz bir çalışma isterler. Hem mobilyalara uygun renk ve desende olmalı hem de odanın daha dar görünmemesini sağlamak için mümkünse açık renklerde olmalıdır. Duvardan duvara halı seçimi de doğru renk ve modelle salonu daha geniş gösterebilir.

7- Tüm ev dekorasyon örneklerinde olduğu gibi dikdörtgen salon dekorasyonunda boyanın etkisi de yadsınamaz. Mobilya grubuna ve evin geneline uyumlu bir renk hem salondaki monoton havayı dağıtabilir hem de dar alanları daha geniş göstermeye yarayabilir. Bunun için açık ve pastel renklere yönelmek daha etkili olacaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Dikdörtgen Salonları Dekore Etmenin 7 Yolu
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat