Blog

Mortgage Blog

Ege'de Yazlık Fiyatları Arttı!

Ege'de Yazlık Fiyatları Arttı!

Yazlık evler, tatil amaçlı kullanıldığı gibi aynı zamanda bir yatırım aracı olarak da görülüyor. Yazlık evlerin bir yatırım aracı olarak değeri , taşınmazın bulunduğu bölgeye ve çevresel etkenlere göre değişkenlik gösteriyor.

Mesela;  yazlık ev satın almak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği Ege Bölgesi kıyı şeridinde yazlık evlerin metrekare fiyatlarının bu etkenlere bağlı olarak arttığını görülüyor.

Çeşme'de konut fiyatlarındaki bu artışın en büyük sebebinin, 2016 yılında yabancılara mülk satışının başlamış olması olarak gösteriliyor.  Geçen seneden bu yana Çeşme'de % 15 -20 arasında seyreden artışlar, Çeşme'nin gözde tatil beldesi Alaçatı'da %20-25'lere kadar çıkmış durumda. Bölgeye yapılan yatırımlar sebebiyle söz konusu artışın devam edeceği öngörülüyor. Çeşme Alaçatı'da yazlık konut almak isteyenler, konut metrekare fiyatı olarak 7.500 – 10.000 TL arasında değişen meblağlar ile karşılaşıyorlar.

Urla ve Karaburun civarında evlerin metrekare fiyatları 2000 - 2.750 TL olarak değişiyor. Önceki yıllara kıyasla %30-40 oranındaki bu artışa rağmen, diğer yazlık bölgelere oranla Urla ve Karaburun civarındaki konut fiyatlarının makul seviyelerde olduğu söylenebilir.

Foça; İzmir'e yakınlığı ile tercih edilen yazlık mekanlardan biri. Yeni Foça'ya doğru yeni yazlık ev konutların inşaa edilmesiyle Foça büyümeye devam ediyor.  Foça'da konutların metrekare fiyatları ise 3000 – 8.000 TL civarında değişiklik gösteriyor.

Kuşadası; Efes, Şirince de  İzmir'e olan yakınlığı ile konum olarak avantajlı bölgelerden olmalarının yanı sıra mavi bayraklı deniziyle de yazlık konut almak isteyenlerin göz bebeği olmaya devam ediyor. Özellikle Davutlar ve Güzelçamlı bölgelerinde yazlık almak isteyenler 2.500-5.500 TL arasında değişen konut metrekare fiyatlarıyla karşılaşıyorlar. Aradaki fiyat farkı binanın yaşı ve denize uzaklığına bağlı olarak farklılık gösteriyor.

Bodrum da ise Yalıkavak'ta 9-12 bin TL'ye çıkan konut metrekare fiyatları, Bitez ve Ortakent civarında ise 6-9 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ege'de Yazlık Fiyatları Arttı!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat