Blog

Mortgage Blog

Emekli Olmadan Ev Sahibi Olmanın Faydaları

Emekli Olmadan Ev Sahibi Olmanın Faydaları

Herkes rahat bir emekliliğin hayalini kurar ve gelecek planlarını da bu yönde yapar. Fakat rahat bir emeklilik hayatı yaşamanın en önemli anahtarı, kendinize ait bir evin anahtarıdır ve ev almak için emekliliği beklemek, gelecek planlarınızda yapabileceğiniz en büyük hataların başında geliyor. Emekliliğinize bir ev sahibi olarak girmek için yapmanız gereken ise doğru bir konut kredisi ile ev almak için ilk adımları atmak.

Zaman Az, Sorumluluk Çok

Emekli olduğunuzda hem hiçbir şeye yetişemeyecek kadar yoğun olacaksınız hem de sorumluluklarınız her yıl artıyor olacak. Çocuklar ve torunların sayısı arttıkça para biriktirme veya ev alma gibi bir yükün altına giremeyeceksiniz. Ayrıca ikna etmeniz gereken insan sayısı da bir hayli fazla olacak. Gençken kararlarınızı alıp hızlıca uygulamaya geçebilir ve kimseden bunun için onay beklemezsiniz ama emeklilikte ailenizle bu konuyu konuşup ona göre hareket etmeniz gerekiyor. Ayrıca gençken para biriktirme enerjiniz de daha fazladır. 

Kira Geliri

Erken yaşta bir ev sahibi olduğunuz zaman hayatta daha kolay riskler alabilirsiniz. Çünkü ne olursa olsun bir ev sahibisinizdir ve onu kiraya vererek kendinize ek gelir sağlayabilme şansınız artar. Hayalinizi süsleyen şehre gidip bir süre yaşayabilir ya da yurt dışına çıkabilirsiniz. Aynı zamanda bir ev sahibi olmak, gelecekte yapmayı planladığınız yatırımlar için de daha cesur olmanıza, daha girişimci bir ruha bürünmenize katkı sağlayacaktır.

Her Şeye Hazırlıklı Olmak

Emekli olmadan ev sahibi olmak için para biriktirmeniz, konut kredisine başvurmanız ve borçlarınızı ödemeniz gerekiyor. Bunların hepsini gençken kolayca yapabilirsiniz ama emekli olduktan sonra tüm bunlara yetişecek enerjiniz veya maddi gücünüz olmayabilir. Ayrıca gençken yepyeni planlar kurabilir, bir şeyler ters gitse bile yeni ve farklı yollar çizebilirsiniz. Ama emekli olduktan sonra hayatınızda radikal kararlar almak ve uygulamak zorlaşacaktır. Çünkü geniş bir aile ve sorumluluklarla baş etmeniz gerekiyor. Bu yüzden bir an önce emekliliğinize yatırım yapmalı ve erken yaşta ev sahibi olmak için ilk adımı atmalısınız.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Emekli Olmadan Ev Sahibi Olmanın Faydaları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat