Blog

Mortgage Blog

Ev Dekorasyonunda Ahşap Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ev Dekorasyonunda Ahşap Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

2016 dekorasyon dergilerinin konularından bir tanesi dekorasyonda ahşap kullanımı. Ahşaba gittikçe artan ilgi, insanların doğal ve basit dekorasyonlarının bir kanıtı. Ayrıca ahşabın modasının geçme olasılığı oldukça düşük. Bu yüzden evinize doğallığı getirecek ahşabı en iyi şekilde kullanma yöntemlerini anlattık!

Duvarlar

Duvarlarda ahşap kullanımı, İspanyol dekorasyonunda daha fazla görülür. Eğer eviniz küçükse ahşap kullanırken tüm duvarları değil, sadece bir duvarı ahşap kullanarak kaplamanız, hem doğallığı arttıracak hem de evinizi daraltmayacaktır. Duvarlarda ahşap kullanımı için ayrıca raf veya kütüphanelerden de yararlanabilirsiniz. Evinizin rengine uyumlu olacak şekilde seçeceğiniz raf veya kütüphaneleri canlı bitkilerle süslediğiniz zaman hem ahşap kullanımı trendini yakalamış olursunuz hem de kullanabileceğiniz farklı alanlar yaratmış olursunuz.

Döşemeler

Evlerin döşemelerinde ahşap uzun zamandır tercih edilen bir malzeme. Döşemeler için günümüzde birçok farklı alternatif bulunuyor. O yüzden döşeme seçimi yaparken, döşeme rengi ile mobilya renginin uyumlu olmasına, cinsine ve kullanım alanlarının büyüklüğüne dikkat edebilirsiniz.

Mutfak

Mutfakta kullanılan ahşap detaylarla son yılların trend dekorasyonlarından biri olan Country tarzı bir mutfağa sahip olabilirsiniz. Country tarzı bir mutfak için özellikle ahşap kaplı beyaz eşyaları tercih edebilirsiniz. Ahşap kullanımı ile mutfağınıza katacağınız doğal görünüm mutfakta geçireceğiniz vakti daha keyifli hale getirecektir.

Dekorasyon

Ahşabı dekoratif bir unsur olarak kullanmak konusunda bir çok farklı fikirle karşılaşıyoruz. Kitaplıklar, ahşaptan yapılmış objeler gibi genel mobilyalarla birlikte ahşabın küçük detaylarını da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Örneğin store perde seçiminizde bile ahşap malzeme kullanabilirsiniz. Hem evinizdeki ışık dengesini doğal bir malzeme ile sağlar. Eğer büyük bir dekorasyon değişimine gitmiyorsanız ve sadece evinizde ahşap bulundurmak istiyorsanız da ahşap saksılar, ahşap tablolar gibi aksesuarları evinizin farklı bölümlerine yerleştirebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Dekorasyonunda Ahşap Kullanımı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat