Blog

Mortgage Blog

Ev Dekorasyonunda Bitki Kullanımı

Ev Dekorasyonunda Bitki Kullanımı

Ev dekorasyonunda bitkilerin ferahlatıcı gücünü kullanarak, yaşadığınız ortamı bambaşka bir havaya sokabilirsiniz.

Siz de evinizin dekorasyonunda bitkilerin karşı konulmaz çekiminden yararlanmak istiyorsanız, sizin için önerilerimiz var!

Üçlü Saksının Cazibesi

Yaz aylarının vazgeçilmez mekanları teras ve balkonlarda yeşilin gücünden yararlanmaya ne dersiniz?, Evinizin dilediğiniz köşesine yerleştireceğiniz ve dekorasyonunuzun tamamlayıcısı olacak üçlü saksılarla evinizin havasını değiştirebilirsiniz. Kaktüsler ve büyük yapraklı bitkilerle harika görünen bu saksıları, terasınızda, salonunuzda veya duvara asarak kullanabilirsiniz.

Çiçek Kafesleri

Teras veya balkonunuzu dekore ederken romantik görünümlü bitki kafeslerini uzun yapraklı bitkilerle süsleyebilir, görüntüsüyle sizi mutlu edecek çiçeklerinizi seyre dalabilirsiniz.

Askıda Çiçek

Pencere önlerinin vazgeçilmez aksesuarları saksı çiçekleri, yerini askıda çiçeğe bırakıyor. Bitki kullanımının mekan ile sınırlı kalmadığı günümüzde, artık çiçekler, duvar ve tavanlardaki yerini alıyor. En çok aşk merdiveni, petunya, sardunya gibi çiçeklerin yakıştığı bu stil sayesinde eviniz büyülü bir görünüme kavuşacak.

Duvarlarda Devrim Zamanı!

Saksılar duvar dekorasyonunda en az tablolar kadar sık kullanılıyor. Evinizin renkleriyle uyumlu saksıların duvarlarınızı hareketlendireceği yeni bir dekorasyon fikrine ne dersiniz? Mutfak veya salonda kullanabileceğiniz rengarenk duvar saksılarıyla birlikte evinizde modern ve şık bir görünüm yakalayabilirsiniz. Bırakın, duvarlarınızda çiçekler açsın!

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Dekorasyonunda Bitki Kullanımı
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat