Blog

Mortgage Blog

Ev Kredisinde Hayat Sigortasının Yeri

Ev Kredisinde Hayat Sigortasının Yeri

Konut kredisi, ev kredisi ve mortgage gibi kavramların yanında her zaman kendini gösteren hayat sigortasının yeri aslında oldukça önemlidir. Ev sahibi olmak veya ihtiyaçlarınızı gidermek için krediye ihtiyaç duyuyorsanız hangi sigortaların zorunlu ve hangilerinin gerekli olduğu konusunda bilgi sahibi olmanızda fayda var. Mortgage-sigorta ilişkisini incelerseniz çoğu zaman hayatınızı güvence altına alacak uygulamalarla karşılaşırsınız. Eğer siz de Garanti BBVA Mortgage’a başvuracaksanız mortgage başvurunuzun ardından Garanti Emeklilik ortalığı ile yürütülen hayat sigortası kampanyasını kaçırmamalısınız. Üstelik bu kampanya sayesinde hem hayat sigortasına sahip olacaksınız hem de mortgage ödemelerinizde faizleriniz olumlu yönde etkilenecek.

Hayat Sigortası Nedir?

Konut kredisi sürecindeki hayat sigortası, bankanın sizden standart prosedür olarak talep ettiği bir uygulamadır. Bankaların anlaşmalı olduğu sigorta şirketlerinden bu hizmeti alarak çeşitli faiz avantajları da kazanabilirsiniz. Yaş ve sağlık durumuna göre şartları ve fiyatları değişebilen hayat sigortası poliçenizin, herhangi bir aksilikte veya vefat durumunda sevdiklerinizi zor durumda bırakmamanızı sağlar. Borcunuzu sizin yerinize üstlenecek olan hayat sigortası, hem sizi hem de bankayı güvence altına alma metodu olarak da kabul edilebilir. Her iki taraf için de faydalı olan hayat sigortası zorunlu olmasa da önemi anlaşılmalı ve konut kredisine başvuran herkes hayat sigortasıyla da geleceğiniz güvence altına almalı.

Hayat sigortasının maliyeti nedir?

Hayat sigortasının maliyeti yaşam şartlarınız, sağlığınız, yaşınız gibi koşullara göre farklılık gösteriyor. Hayat Sigortası sayesinde ev sahibi olurken başınıza gelebilecek aksilikler konusunda endişelenmenize gerek kalmıyor. Kısacası ev sahibi olmak konusunda atacağınız ilk adım mortgage başvurusuyken ikincisi ise kredinizi, hayatınızı ve sevdiklerinizi güvence altına alacak bir hayat sigortası olmalı. Ev alırken yapmayı unutmamanız gereken bir diğer önemli konu ise DASK gibi zorunlu sigortalardan hayat sigortasını ayrı tutmanız. Deprem sigortasının ülkemizde zorunlu olması oldukça faydalı bir uygulama olsa da hayat sigortası ile arasında oldukça büyük bir fark var. Bu farka göz önünde bulundurarak poliçe sahibi olmayı ihmal etmemelisiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Kredisinde Hayat Sigortasının Yeri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat