Blog

Mortgage Blog

Evinizde Kullanmadığınız Alanları Değerlendirmek için 7 Öneri!

Evinizde Kullanmadığınız Alanları Değerlendirmek için 7 Öneri!

Evinizde kullanmadığınız alanları birkaç yaratıcı çözüm ile değerlendirmek mümkün. İşte, evinizdeki boş alanları ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanabilmeniz için birbirinden farklı 7 öneri!

1) Merdiven Altı Boşlukları İçin Alternatifler!

İki ya da daha çok katlı evlerde merdiven altında kalan bölümler genellikle kullanılamayan alanlardır. Merdiven altına yaptıracağınız kapaklar sayesinde, çok amaçlı büyük bir dolap elde edebilirsiniz. Bu, özellikle minimal dekorasyondan hoşlanan, fakat atmaya kıyamadığı eşyalarını nerede muhafaza edeceğini bilmeyenler için oldukça işlevsel bir çözüm. Yine de merdiven altını değerlendirmek için tek yol bu değil. Bu alanı doğru ışıklandırma ve özel olarak yaptırabileceğiniz mobilyalar ile mükemmel bir çalışma alanına da çevirebilirsiniz.

2) Yatak Odaları İçin Farklı Öneriler!

Kolonlar, eve eşya yerleştirmeyi en zor hale getiren engellerdir. Örneğin yatak odasında dolabınızın yanında kalan kolon boşluğu hem rahatsız edici bir görüntü oluşturur hem de yer kaybına neden olur. Bu boşluklara yerleştireceğiniz raflar ise size hem kitaplarınız, hem de süs eşyalarınız için alan yaratacaktır. Ayrıca şık görünümü ile odanıza farklı bir kava katacaktır.

3) Boş Alanları Kullanma Vakti!

Yatağınızın altına eşya yerleştiriyor fakat ortaya çıkan görüntüden rahatsızlık duyuyorsanız, bu alana yatağınız ile aynı renkte çekmeceler ekletebilirsiniz.

4) Modern Tarza Uygun, Çok Amaçlı Sandık!

Klasik tarzda döşenmiş bir eve sahipseniz oturma odanızdaki orta sehpayı eskitilmiş ahşaptan şık bir sandık ile değiştirebilirsiniz. Bu sandık sizin için hem orta sehpa görevi üstlenecek hem de ortalıkta bulunmasını istemediğiniz eşyalarınızı yerleştirebilmek için ekstra bir alan yaratacak.

5) Dekoratif Raflar

Küçük çalışma odalarında kitaplarınızı yerleştirmek için yer bulamıyorsanız duvara monte edeceğiniz dekoratif raflar ile duvarlarınızdaki boş alanları değerlendirebilirsiniz.

6) Kütüphane İçin Alternatif Bir Alan!

Şömine yanında bulunan kullanılmayan alanları odayı tamamlayacak şekilde dekore ederek kütüphane haline getirilebilirsiniz.

7) Oturma Odanızı Değerlendirme Zamanı!

Oturma odanızın köşe bölümlerine raflar ilave ederek, kullanabileceğiniz yepyeni alanlar elde edebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizde Kullanmadığınız Alanları Değerlendirmek için 7 Öneri!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat