Blog

Mortgage Blog

Evinize Gelen Misafir İlk Neyi Fark Eder?

Evinize Gelen Misafir İlk Neyi Fark Eder?

Evde misafir ağırlamanın birçok önemli detayı bulunur. İşte bu önemli detayları sizin için bir liste halinde hazırladık. Misafirlerin evinizde nelere dikkat edecekleri size bir yol göstereci olabilir. Böylelikle, misafir ağırlarken kendinizi daha hazır ve iyi hissetmenizi sağlayabilir.

Evinizin Kokusu

Bir misafirin kapıdan girdiği an ilk fark ettiği şey evdeki kokudur. Bu yüzden temizlik malzemeleri alırken evinizde hoş kokular bırakacak ve etkisi uzun sürecek ürünleri kullanmaya özen göstermelisiniz. Oda parfümleri ve kokulu mumlar da evinizin güzel ve temiz kokmasını sağlayabilir.

Düzenli bir Antre

Misafirlerinizin kokuyla birlikte ilk fark ettikleri şeylerden biri de evin giriş kısmının düzenidir. Antre düzenli olursa evinizin geri kalanıyla ilgili güzel mesajlar verebilirsiniz. Evin girişinde vereceğiniz ilk intiba, evinizle ilgili ilk güzel izlenimi zihnine ekler.

Bitkiler

Evinize hareketli ve doğal bir görüntü verme konusunda en başarılı eşyalar bitkilerdir. Canlı olmasa bile yapay ama renkli ve doğal görünen bitkilerle evinizi süslerseniz misafirlerin dikkatini çekecektir.Ayrıca bu bitkiler sayesinde misafirler kendilerini doğal ve ferah bir ortamda hissetmesini sağlayabilir.

Dağınıklık

Eviniz tertemiz veya düzenli olabilir ama etrafta bıraktığınız eşyalar dağınık bir görüntü ortaya çıkarabilir. Anahtarlar, faturalar, şarj aleti gibi aksesuar ve eşyalar, bir ortama dağınık gösterme konusunda oldukça etkilidirler. Bu ufak eşyalarınızı belli bir yerde toplayıp gözden uzakta tutarsanız evinizin dağınık görünmesinin de önüne geçmeyi başarabilirsiniz.

Özel Hazırlanmış Banyo

Misafirler için hazırlanan havlu, peçete, tuvalet kâğıdı gibi ekstra eşyalar, kendilerini özel hissetmelerini sağlayabilir. Banyonuzda onların kullanabileceği şekilde düzenleyeceğiniz bu eşyalar sayesinde, konuklarınız evinizde kendilerini rahat ve özel hissederler.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinize Gelen Misafir İlk Neyi Fark Eder?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat