Blog

Mortgage Blog

Evinizi Depreme Hazırlamak İçin Alacağınız Önlemler!

Evinizi Depreme Hazırlamak İçin Alacağınız Önlemler!

Türkiye'nin üzerinde bulunduğu aktif fay hatları, olası depremlere karşı önlem alınmasını zorunlu kılıyor. Son zamanlarda Ege'de hissedilen yer hareketleri, binaların sağlamlığı konusunu tekrar gündeme getirdi.

Evlerinizde alacağınız ufak önemler sayesinde hem evinizi depreme hazırlayabilir hem de karşılaşılabilecek diğer doğal afetlerden en az zarar ile kurtulabilirsiniz. İhmal edilen veya ertelenen küçük ama etkili önlemler; istenmeyen ve kalıcı sonuçlara sebep olabilir.

Depreme Dayanıklı Evler

Evinizin depreme dayanıklı olduğundan emin olun. Bunun için belediyeye başvurabilir, depreme dayanıklılık raporu temin edebilirsiniz. Evinizin deprem dayanıklılık kontrolünden sonra ise deprem sigortası veya konut sigortası gibi yollara da başvurabilirsiniz.

Güvende Hissedilen Alanlar

Evinizde sağlamlığından emin olduğunuz ağır bir masanın altını sığınma yeri olarak kullanabilirsiniz. Sabit ve ahşap eşyaların yanı da güvenli olduğu bilinen yerlerdendir.

Yaşadığınız bölge aktif bir fay hattı üzerindeyse; evinizdeki raf, gardırop ve kitaplıkların duvara iyice sabitlenmiş olduğundan emin olmalısınız.

Doğru bir dekorasyon ve güvenli eşya kullanımı ile evinizi depreme dayanıklı hale getirmeniz mümkün. Örneğin; avize kullanmak yerine evde spot ışıklar tercih edebilir, gardırop, beyaz eşya televizyon ünitesi gibi ağır ve düşme tehlikesi olan eşyalarınızı sabitleyerek kullanabilirsiniz. Seçeceğiniz eşyalardan sonra evlerinizde dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta, deprem esnasında saklanabileceğiniz veya sığınabileceğiniz alanların olduğu bir dekorasyon yaratmaktır. Bu şekilde hem evinizin şıklığını ve tasarımını sağlayacak hem de güvenli bir ev tasarlamış olacaksınız.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizi Depreme Hazırlamak İçin Alacağınız Önlemler!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat