Blog

Mortgage Blog

Evinizi Her Daim Temiz Tutmak İçin Harika Öneriler

Evinizi Her Daim Temiz Tutmak İçin Harika Öneriler

Temiz bir ev herkesin hayali! Temizlik, belirli bir rutine oturtulduğunda düzen de beraberinde gelecektir. İşte evleri her daim düzenli ve temiz tutabilmek için birkaç harika öneri!

Çok Amaçlı Dolaplar Her Zaman Kurtarıcıdır!

Temizliği gösteren düzendir. Öncelikle evinizi kalabalık bir görüntüden uzak tutmalısınız. Özellikle, ev dekorasyonunda kullanabileceğiniz kitaplık, çekmeceli dolaplar ve monteli raflar ile ortalıkta sahipsiz bir şekilde dolaşan küçük eşyalarınıza kullanışlı bir yer sağlayabilirsiniz. 

Toz Alın, Eşyalarınızı Havalandırın!

Eşyalarınızın düzenli olarak tozunu almak ve havalandırmak, evinizin temiz olmasını sağlarken eşyalarınızın kullanım süresini de uzatır. Sehpa, televizyon, tablo ve küçük ev aksesuarlarının sık sık tozunun alınması ise daha temiz görünmelerine yardımcı olur.

Mobilyalarınız Yıkanabilir Olsun!

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte açık renkli koltuklar ve dekorasyon parçaları revaçta. Mobilya alırken, yıkanabilir ve leke tutmayan mobilyaları tercih edebilirsiniz.  Bu sayede çay, kahve gibi zor lekelerle kolayca başa çıkabilirsiniz.  Ayrıca, evinizde silinebilir halılar kullanarak, günlük temizlik rutininizde kolaylık  sağlayabilirsiniz.

Antreler İçin Küçük Bir Öneri!

Bir evin temizliği ve düzeni antrelerden kolaylıkla anlaşılabilir.. Üst üste asılmış montlar, dağınık duran ayakkabılar evinizi düzensiz gösterebilir. Bu nedenle kapalı veya raflı portmantolar tercih edilebilirsiniz. Ayrıca, anahtarlar veya küçük eşyalar için gayet kullanışlı olan aynalı bir masa ile antreyi süsleyebilir ve dekoratif bir görüntü elde edebilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evinizi Her Daim Temiz Tutmak İçin Harika Öneriler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat