Blog

Mortgage Blog

Evlerde ‘Akıllı Mobilya' Kullanımı!

Evlerde ‘Akıllı Mobilya' Kullanımı!

Evlerimize yavaş yavaş girmeye başlayan teknoloji, bir süreden sonra önü alınamaz bir şekilde her anımızı ele geçirmeye başladı. Akıllı telefonlar, akıllı evler derken şimdi akıllı mobilyalar ile dekorasyon anlayışımız da  değişiyor.

Mobilya sektöründe araştırma geliştirme desteği ile üretilmiş inovatif ürünler çağımıza damgasını vurmaya hazır. Teknolojinin bu yükselişinin farkında olan markalar da kendilerini yeniliyor.

Akıllı mobilyalar sayesinde evler daha ferah, daha kullanışlı ve daha modern görünür hale geliyor.

1) Akıllı Koltuklar:

Akıllı mobilya kavramını hayatımıza ilk sokan ürün akıllı koltuklar oldu. Sürekli şarjı biten telefonları şarj edebilen, ihtiyaç duyduğumuz her an bize masaj yapabilen, tek tuş ile açılarak portatif yatak ve sehpa özelliklerini bize sunan koltuklar yaratıcı fikirler ile gelişmeye devam ediyor. Klasik bir çekyat olmanın ötesinde salonunuzu bir anda yatak odası haline dönüştürebilen tasarımlar dahi mevcut.

2) Akıllı Yataklar:

Tıpkı akıllı koltuklar gibi şarj ve masaj özellikleri bulunan akıllı yataklar, özellikle küçük odalara sahip evlerde çok daha farklı amaçlarla kullanılabiliyor. Örneğin çalışma masasına dönebilen açılır kapanır duvar yatakları çocuk odalarını kullanışlı hale getirmek için ideal.

3) Akıllı Dolaplar:

Banyonuzda sadece bir ayna gibi görünen, duvara gömülü dolaplar olduğunu hayal edin! Tüm kozmetik ürünleriniz orada güvenle kendine yer bulabilir. Hem de hiçbir dağınıklık yaratmadan... Dolap gibi görünen koltuklar, yataklar ve yemek masaları ise cabası...

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Evlerde ‘Akıllı Mobilya' Kullanımı!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat