Blog

Mortgage Blog

Gençken Ev Sahibi Olmanın Çok İyi Fikir Olduğunun 5 Kanıtı

Genç yaşta ev sahibi olmanın biraz mücadele ve çaba gerektirdiğinin farkındayız ama aynı zamanda sayısız avantajını da göz ardı edemeyiz. Genç yaşta bir ev sahibi olmak, hayatınız boyunca gurur duyacağınız bir karar olacaktır. Mortgage kredi başvurularında karşınıza çıkan konut kredisi avantajlarını doğru değerlendirmeyi başardığınız sürece engellere takılmadan genç yaşta ev sahibi olabilirsiniz.

Zaman ve sorumluluklar

Gençken çokça zamana ve çok az sorumluluğa sahip olursunuz. Yaş ilerledikçe bunlar tam tersi şekilde yer değiştirir. Bir şeyler yapmak için zaman kalmaz ve sorumluluklar da boyunuzu geçebilir. Bu durumda, birçok mücadelenin içinde bir de ev sahibi olmak için çalışmalara başladığınız zaman biraz zorlanabilirsiniz. Gençliğin enerjisinden ve rahatlığından doğru faydalanmakta fayda var.

Kira geliri ve taşınma rahatlığı

Hayatınızda karşınıza çıkabilecek farklı durumlarda her zaman sizi garanti altına alan bir evinizin olması, her durumdan çok daha kolay sıyrılmanızı sağlar. Örneğin şehir veya ülke değiştirmeniz gerekirse evinizi kiraya vererek, yaşamınıza destek olacak bir kira gelirine sahip olabilirsiniz. Mutlaka zorunluluk olmasına gerek yok, farklı bir yerde yaşama isteği söz konusu olduğunda da durum aynı. Yaşamak istediğiniz yerdeki kiranızı, almış olduğunuz evi kiraya vererek karşılayabilirsiniz.

Aynı zamanda genç yaşta ev sahibi olanlar, ufak zararlarla evlerini satıp, yeni evler alabilirler. Kazancınıza ve hayat şartlarınıza göre bu konuda esnek davranma özgürlüğünü, kendinize erken yaşta ev alarak hediye edebilirsiniz.

Hayalleri erkenden gerçekleştirme fırsatı

İnsanın yüzlerce hayali olabilir. Dünyayı gezmek, deniz kenarında sakin bir yere taşınmak, her yıl yeni bir yerde yaşamak gibi sınırsız hayaller sıralayabiliriz. Erken yaşta ev almak, tüm bu hayalleri erken yaşta gerçekleştirmek anlamına geliyor. Çünkü ilerleyen yaşlarınızda ev almakla uğraşırken, bazı hayalleri için çok geç kalabilirsiniz. Ama çoktan ev sahibi olan bir insan için, geriye hayallerini liste yapmak ve tek tek gerçekleştirmek kalıyor.

İkna etmeniz gereken kişi sayısı çok az

Gençken kararlarınızı paylaşmanız ve sorgulamanız gereken kişi sayısı bir aile kurup, yaşınız ilerlediğinde daha fazla kalabalıklaşacaktır. Kendi kararınız olmaktan çıkıp, ortak bir karara dönüştürmeniz gerekiyor. Bu durumda da birçok zaman kaybı ve ikna girişimlerinde bulunacaksınız. Ama gençken konut kredisine başvurup, ev almak için hazır bir hale geldiğinizde, sadece kararınızı bildirmeniz yeterli. Kimseyi ikna etmeye ihtiyacınız yok.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Gençken Ev Sahibi Olmanın Çok İyi Fikir Olduğunun 5 Kanıtı
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat