Blog

Mortgage Blog

Kanepe Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Kanepe Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Evinize alacağınız en önemli mobilyaların başında gelen kanepeleri satın alırken hem rahatınızı hem de tarzınızı düşünerek hareket etmelisiniz. En doğru kanepeyi bulmanız için ihtiyacınız olan bilgileri yazdık!

Yapısını Kontrol Edin

Güçlü bir iskelete sahip kanepe, uzun süre sağlam kalacak bir kanepe demektir. Bu yüzden satın alırken mutlaka dayanıklılığını kontrol etmelisiniz. Eğer beğendiğiniz kanepenin yapısı hızlı bozulacak gibiyse, farklı bir modele yönelmenizde fayda var. Aynı zamanda ahşabını ve malzemesini de sormalısınız. En iyi kanepelerin çift çivilenmiş olanlar olduğunu unutmayın. Zımba da bu güçlendirmeler yapılırken kullanılmış olabilir. Eğer sadece tutkalla sağlamlaştırılmış bir kanepeye bakıyorsanız, hızla yapısının bozulacağını bilmelisiniz.

Yaylarını veya Süngerlerini Kontrol Edin

Kanepe tercihinizi yaylı veya süngerli olarak yapabilirsiniz. Yaylı bir kanepe tercih ediyorsanız, yayların kalitesi ve dolgularının gücü büyük önem taşıyor. Eğer sünger tercih ediyorsanız sert zeminli ve uzun ömürlü olması için 32DN sünger tercih ettiğinizi satın alırken mutlaka belirtin.

İhtiyaçlarınızı Düşünün

Kanepe alırken kendi ihtiyaçlarınızı da göz önünde bulundurmalısınız. Sık sık yatılı misafirleriniz geliyorsa, açılır kapanır bir kanepe alıp, geniş bir yatak alternatifine sahip olabilirsiniz. Bu sayede evinize gelen misafirlerinizi konforlu bir şekilde ağırlayabilirsiniz. Eğer daha az misafir ağırlıyorsanız geniş bir kanepe ihtiyaçlarınızı giderir.

Tarzınız ve Karakteriniz

Kanepe seçerken kişisel tarzınıza ve evin genel dekorasyonuna uyumlu modellere yönelebilirsiniz. Kanepenin rengi, modeli, tasarımı gibi detayların tarzınıza uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Minimal bir dekorasyon temasına deri veya kalın kumaşlı, büyük kanepeleri tercih etmemelisiniz. Minimal dekorasyona en uygun kanepeler dar kollu kanepeler olmalıdır.

Rahatlığınızı Düşünün

En önemli detay kanepenin rahatlığıdır. Bütçenizden ayırdığınız miktarı verip alacağınız ve uzun yıllar kullanmayı hayal ettiğiniz bir kanepenin rahatlığından şüphe ediyorsanız bir yerlerde yanlış yaptınız demektir. Mutlaka rahatlığını kontrol etmelisiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kanepe Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat