Blog

Mortgage Blog

Konut Kredisi Hesaplama İşlemleriniz İçin Sıkça Sorulan Sorular!

Konut Kredisi Hesaplama İşlemleriniz İçin Sıkça Sorulan Sorular!

Konut kredisi, diğer adıyla Mortgage, "ipotekli konut satışı" anlamına gelmektedir. Daha basit bir tanımla mortgage, kişilerin mesken olarak kullanacakları bir konutu satın almaları için konut üzerine ipotek konularak kullandırılan bir finansman şeklidir. Konut kredisi başvurusunda bulunmak isteyen birçok kişi öncelikle, uygun konut kredisi hesaplama adımından geçmektedir. Konut kredileri diğer kredilere nazaran, yüksek tutarlı ve uzun vadelidir bu nedenle hesaplama işlemlerinin büyük bir incelikle yapılmasına özen göstermek gerekmektedir. Bu nedenle, tercih edilen Konut kredisi hesaplama aracı büyük bir önem taşımaktadır. Konut kredisi hesaplama işlemlerine genellikle bankaların hangi oranlarda faiz verdiğini, vadeleri, aylık taksitleri ve ödeme planlarını detaylı bir incelemek için başvurulur. Bu noktada, bütçenize uygun bir karar verirken ve konut kredisi için destek alacağınız bankayı belirlerken konut kredisi hesaplama araçları yardımcınız olacaktır.

Konut kredisi hesaplama işlemleri yapılırken, talep ettiğiniz kredi tutarına ve belirlemiş olduğunuz vadeye göre kredi ödeme planınız oluşur. Konut kredisi ödeme planı sabit, artan, azalan ve kişiye özel diğer taksit tutarları ile oluşturulabilir. Ödeme planı seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli husus ise bankanın bütçenize uygun esnek ödeme planları sunuyor olmasıdır. Konut kredisi hesaplama araçlarının size sağladığı faydaları sıralamak gerekirse; zorlanmadan ödeyebileceğiniz aylık taksit tutarını net olarak belirleyebilir, alternatif ödeme planı şekillerini değerlendirebilir ve bankaların sunduğu mortgage desteğini karşılaştırabilirsiniz.

Siz de konut kredisi konusunda uzman bir banka arıyorsanız Garanti BBVA Mortgage'ın müşterilerine sunduğu avantajlı konut kredisi seçeneklerinden faydalanabilirsiniz. Bütçeniz için en uygun konut kredisi hesaplama işlemlerinizi, garanti.com.tr ya da garantimortgage.com adresleri üzerinden veya Garanti BBVA Evimmatik mobil uygulamasından gerekli alanları doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için yalnızca çekmek istediğiniz kredi tutarını ve hangi vadede ödemek istediğinizi seçmeniz yeterli olacaktır. konut kredisi hesaplama işleminin ardından aylık ödemeniz gereken taksit tutarı belirlenmiş olacaktır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut Kredisi Hesaplama İşlemleriniz İçin Sıkça Sorulan Sorular!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat