Blog

Mortgage Blog

Konut kredisiyle ev sahibi olmak

Konut kredisiyle ev sahibi olmak

Yeni bir ev satın alma sürecindesiniz fakat birtakım kaygılarınız mı var?

Şimdi tüm endişelerinizi bir kenara bırakın ve yeni evinizin hayatınızda yaratacağı olumlu değişiklikleri hayal edin. Garanti BBVA Mortgage'ta herkese uygun konut kredisi seçeneği var. Sizin için en uygun konut kredisini gelin birlikte seçelim.

Evinizi şimdi alın ödemeye sonra başlayın

Garanti'nin uygun ödeme seçenekli konut kredilerini değerlendirerek ev sahibi olabilirsiniz. Şimdi Al Sonra Öde Mortgage ile kredi taksitlerinizi 6 ay sonra ödemeye başlayacak şekilde erteletebilir, bu sürede taşınma masraflarını rahat rahat karşılayabilirsiniz.

Ödemeleriniz zamanla azalsın

Evinizi konut kredisiyle almak istiyor, yeri geldiğinde fazla ödeme yapıp kalan taksit tutarlarını azaltmak istiyorsanız şimdiki konut kredisi ürünümüz sizin için geliyor! Azalan Taksitli Mortgage başlangıçta yüksek tutarlarda ödeme yapabilir, sonraki dönemlerinizin taksitlerinizi azaltabilir ve toplam faiz ödemenizi düşürebilirsiniz.

Ödemelerinizi belirlediğiniz periyotlarda yapın

Kazancınız dönemsel olarak değişiyor ve ödemelerinizi buna göre yapmak istiyorsanız Balon Ödemeli Mortgage tam size göre! Oldukça avantajlı bu konut kredisi ürünümüzü kullanarak konut kredisi ödemelerinizi ister 3 ayda ister 6 ayda bir ya da dilediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Mortgage'da bütçenize en uygun konut kredisini seçerek yeni evinize rahatlıkla kavuşabilirsiniz. Kredinizi 240 aya kadar vadelendirebileceğinizi de hatırlatalım. Tüm ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için mortagage seçeneklerini inceleyebilir, size hızlı geri dönüş yapabilmemiz için başvurunuzuyapabilir ya da 444 EVİM (444 3846) çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Konut kredisiyle ev sahibi olmak
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat