Blog

Mortgage Blog

Kredili Satışlar ve Şehirlere Göre Yükselişleri

Kredili Satışlar ve Şehirlere Göre Yükselişleri

2015 yılında Türkiye'deki konut satışları incelendiği zaman ülke genelinde gayrimenkul yatırımının ve inşaat sektörünün hızla yükselişe geçtiğini, konut satışlarının bir önceki yıla oranla %10'dan fazla arttığını görüyoruz. Bu durum 2016'da da devam ediyor. Buna paralel olarak konut kredilerine olan talep de artıyor. Kira ödemek yerine mortgage kredisi ödeyerek ev sahibi olmanın avantajları, insanların gün geçtikçe konut kredisine yönelmesinde en etkili rollerden birine sahip. Kesinleşmiş veriler üzerinden hareket etmek ve geleceğe ışık tutmak için 2015 yılı içerisinde en çok konut kredisine başvurulan ve konut satışı artan illeri inceledik.

Büyükşehir Statüsü Kazanan İller

Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Ordu, 2012 yılında büyükşehir statüsü kazanan illerimiz. Bu illerdeki ekonomik kalkınmayla birlikte konut kredisi başvuruları ve konut satışları da ciddi bir artış gösterdi. Özellikle turistik şehirler, yazlık almak isteyen tüketiciler için mükemmel seçenekler sunuyor. Kira öder gibi yazlık sahibi olmanın avantajlarından yararlanmak isteyen tüketicilerin etkisiyle başta Muğla ve Aydın olmak üzere turistik bölgelerde konut kredisi başvurularında yüksek oranlarda artış bulunuyor.

Finans ve Ticaret Merkezi İstanbul

İstanbul'a olan ilgi, yaşam alanlarını daha değerli hale getirmeye devam ediyor. Doğuda Gebze, batıda ise Silivri ile birleşecek kadar büyüyen mega kentte konut kredisi başvuruları da bekleneceği gibi diğer illere oranla daha yüksek. 2015'te konut kredisi kullanılarak yapılan satışların yaklaşık %22'lik kısmını İstanbul tek başına oluşturuyor. Yani İstanbul'daki konut kredili satışlara baktığımız zaman, nüfus artışından bile yüksek bir oranla arttığını görüyoruz.

Kredili Konut Satışlarını Değerlendirmek

Özellikle Türkiye'nin yeni büyükşehir statüsü kazanan illerinde ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi lokomotif şehirlerde gittikçe artan konut kredisi başvuruları, dengeli faiz oranları, çeşitli ödeme avantajları ve farklı ödeme şekilleri, insanların mortgage'ı tercih etmesini sağlıyor. Siz de Garanti BBVA Mortgage'ın konut kredisi hesaplama aracıyla ev almak, kira ödemek, nakit ödeme ile ev sahibi olmak gibi konuları değerlendirerek en doğru adımları atabilirsiniz.

Mortgage Uzmanları ve Görüşleri

Konut kredisi ile ev sahibi olmak istediğiniz zaman karşınıza birçok soru çıkacak. Bu süreçte size en doğru yolu gösterecek olan kişiler mortgage uzmanlarıdır. Tecrübe ve bilgileri doğrultusunda sizi en doğru konut kredisine yönlendirecek ve hayalinizdeki eve kira öder gibi sahip olmak için bilmeniz gerekenleri her şeyi anlatacaklar.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Kredili Satışlar ve Şehirlere Göre Yükselişleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat