Blog

Mortgage Blog

Küçük Dairelere Büyüleyici Görüntüler Katmanın Yolları

Küçük Dairelere Büyüleyici Görüntüler Katmanın Yolları

Küçük bir evi dekore etmek kolay gibi görünüyorsa da yanıldığınızı belirtmemizde fayda var. Çünkü küçük evleri düzene sokmak ve hem şık hem de kullanışlı bir hale getirmek için ciddi bir emek harcamanız gerekiyor. Doğru adımlar atarak küçük dairenizin dekorasyon dergilerindeki veya örnek maketlerdeki gibi güzel ve şık görünmesini sağlayabilirsiniz.

Eşya Tercihleri

Küçük bir evin eşya ihtiyacını düşünürken her yeri dikkatlice ölçmeli ve eşya alışverişiniz sırasında bu detayları aklınızdan çıkarmamalısınız. Büyük mobilyalar, rahat görünen kocaman kanepeler, kalabalık misafirleri ağırlayacağınız geniş masalar, yoğun görseller içeren tablolar ve göz yorucu renklerdeki aksesuarlar mekanı daha da küçük gösterecektir. Bunların yerine minimal ama rahat kanepeler, ortamı boğmayan renklerde mobilyalar ve küçük boyutlu aksesuarları tercih etmelisiniz.

Renk ve Tema Belirleme

Evinizi dekore etmeye başlamadan önce mutlaka alanı daraltmayacağı gibi sizin de seveceğiniz bir tema ve renk belirlemelisiniz. Seçtiğiniz tonlarla birlikte yapacağınız bütün değişikliklerde de bu renk ve temalara bağlı kalmanız gerekiyor. Evinizin karakterini ve sizin tarzınızı ortaya koyacak olan bu seçimlerin, ortamı her zaman ferah ve rahat göstermesine özen gösterin. Karanlık ve koyu renkler seçmekten kaçının. Açık ve hafif renkler, doğru eşya ve mobilyalarla birleştiği zaman evinize büyüleyici bir görüntü katabilir.

Kullanılabilir Alanlar Yaratmak

Eviniz küçük diye bazı şeyler gözünüzden kaçabilir ama aslında küçük evler de harika ortamlar yaratabileceğiniz gizli saklı köşeler barındırır. Büyük ve rahat bir okuma koltuğu alma fikrinden yer yok diye vazgeçmek yerine, evinizde boş duran bir köşede küçük ama harika bir okuma köşesi yaratabilirsiniz. Aynı şekilde pencerelerin önü ve kenarları da evinizde oturma ve vakit geçirme alanı olarak kullanabileceğiniz yerlerden. Bir bank yardımıyla harika bir pencere kenarı oturma düzenine sahip olabilirsiniz.

Depolama Seçeneklerinden Yararlanın

Küçük evlerin dağınık görünme ihtimali büyük evlere göre çok daha fazladır. Bu yüzden düzen ve depolama için bazı yaratıcı fikirler bulmanız gerekiyor. Duvarlara şık bir şekilde yerleştireceğiniz raflar ve kutular, ortamı boğmayacak şekilde yerleştirebileceğiniz yer kutuları gibi seçeneklerle ortalıkta hiç eşya kalmamasını sağlayabilirsiniz. Böylece küçük daireniz her zaman düzenli, rahat ve huzurlu bir görünüm kazanır.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Küçük Dairelere Büyüleyici Görüntüler Katmanın Yolları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat