Blog

Mortgage Blog

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıran gizli detaylar!

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıran gizli detaylar!

Mutfaklar evin en çok kullanılan ve içinde en çok eşya bulunan alanı. Büyük küçük birçok mutfak aleti hayatlarımızı kolaylaştırmak için bu mekânda kendine yer bulmaya çalışıyor. Bizler de tüm bu gereçleri sığdırabilmek ve mutfaklarda pratik bir çalışma ortamı yaratabilmek için dekorasyonda zaman zaman küçük detaylara ihtiyaç duyuyoruz.

İşte, farklı boyutlardaki mutfaklar için düşünülmüş hayat kurtaran gizli detaylar!

İkili Evye ve Hareketli Musluk Başlığı

Kulağa klişe geldiğinin farkındayız ama ikili evye ve hareketli musluk başlıkları mutfakta bizlere sandığımızdan daha çok zaman kazandırıyor. İkili evye sadece bulaşık yıkarken değil, sebze yıkarken de en büyük kurtarıcılarımızdan. Mutfakta işlerimizi kolaylaştıran bir diğer detay; hareketli musluk başlığı. Tezgâh temizliği de dâhil olmak üzere pek çok işi kısa sürede yapabileceğiniz hareketli musluk başlığı ile artık mutfakta her şey daha kolay!

İkiye Bölünmüş Tezgâhlar

Artık bir trend haline gelen mutfaklarda farklı tezgâh alanları yaratma uygulaması, sadece görsel güzellik sunmakla kalmayıp,  mutfakta aynı anda birden fazla kişinin çalışabilmesini de mümkün hale getiriyor. Ayrıca hazırlama ve servis alanları olarak ayrı düşünüldüğünde, bölünmüş tezgâhlar tek kişinin de mutfaktaki işini düzenli ve hızlı hale getirmekte. Bu kadar küçük bir ayrıntının size kazandıracağı zaman ise oldukça şaşırtıcı.

Her Mutfağa Bir Tablet

Onlarca yemek kitabını bir mutfağa sığdırmak yerine, sadece mutfağınızda kullanabileceğiniz bir tablet bulundurmak hem alandan hem zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Mutfağınızda kullanabileceğiniz tabletler ayrıca pişirme süresi boyunca bekleyeceğiniz zamanı eğlenceli oyunlar oynayarak ya da bir şeyler okuyarak geçirebilmenize de olanak tanır.

Daha İşlevsel Çekmeceler

Mutfak çekmecelerinin boyutu her zaman bir olmaz. Özellikle bazı çekmeceler diğerlerine nazaran çok daha büyüktür. Bu çekmeceleri güneşten uzak ve kuru kalması gereken soğan ve patates gibi yiyecekler için bir depo olarak kullanabilirsiniz. Ayrıca çekmece düzenleyiciler ile büyük çekmeceleri parçalara bölüp, depoladığınız gıda malzemelerinin birbirine temas etmemesini sağlayabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıran gizli detaylar!
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat