Blog

Mortgage Blog

Ofis Tasarımında 2017 Trendleri

Ofis Tasarımında 2017 Trendleri

Gün içinde zamanımızın çoğunu geçirdiğimiz ofisler için son zamanlarda oluşturulan tasarımlar , iş yerinde motivasyon ve verimliliği arttırmaya yardımcı olurken aynı zamanda daha sıcak ve samimi bir ortam yaratmayı amaçlıyor.

Ofis tasarımında 2017 trendlerinden sizler için seçtiğimiz başlıklara göz atmaya ne dersiniz?

KOLEKTİF DÜZEN

Çalışanların kendilerini daha özgür hissettiği ofisler için, bir arada çalışmayı sağlayacak rahat ve konforlu ortamlar oluşturuluyor. Tek kişilik bir çalışma masası, bir toplantı masasına dönüştürülerek birden fazla çalışanın kullanabileceği şekilde tasarlanabiliyor. Bu sayede ofiste daha interaktif bir iş ortamı elde ediliyor.

KONFORLU ÇALIŞMA ALANLARI

Kullanılan ofis mobilyalarının rahatlığının ön planda olması, çalışanların beden sağlığı için en önemli koşullardan biri. Bu nedenle doğru oturuş pozisyonlarının sağlanabildiği konforlu sandalye veya koltuklar, ofiste kullanılabilecek mobilyalar arasında ilk sırada tercih ediliyor.

AYDINLIK VE HAVADAR ÇALIŞMA ORTAMI

Çalışma alanında sağlıklı hava şartlarının sağlanması ve ışığın doğru ayarlanması gerekiyor. Ofiste birbirinden farklı renkler kullanmak dikkat dağınıklığına sebep olurken, aynı renk tonu üzerinden tasarlanan çalışma alanları boğucu bir hava yaratabiliyor. Ofis ortamının aydınlık olması, çalışanlar için pozitif bir etki oluşturuyor. Havalandırma için ise klimalar doğru konumlandırılmalı ve ofislerde camlar büyük ve açılabilir bir şekilde dizayn edilmeli.

KİŞİSEL ALANLAR

2017 trendlerine göre ofislerde, çalışanların kendi özel alanlarını yaratabildiği ve aynı zamanda sosyalleşebildiği alanlar giderek artıyor.

Çalışma alanlarında, istenildiğinde dinlenilebilecek, kitap okunabilecek özel köşeler yaratılıyor. Çalışanların belirli süreler içinde iş stresinden uzaklaşması ve zihinlerini boşaltması amaçlı yaratılan alanlar; çizim yapılabilecek panolar ve fitness ve masa tenisi alanları olarak da tasarlanıyor.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ofis Tasarımında 2017 Trendleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat