Blog

Mortgage Blog

Salonu Geniş Gösteren Dekorasyon Fikirleri

Salonu Geniş Gösteren Dekorasyon Fikirleri

Küçük salonları dekore etmek, geniş alanları tasarlamaktan biraz farklıdır. Geniş odalarda seçim özgürlüğünüz daha fazlayken küçük alanlarda ekleyeceğiniz her parça, alanı biraz daha daraltır. Mobilya boyutundan renklere kadar yapılacak her seçim, salonunuzdan alacağınız keyfi belirlemede önemlidir. Hem küçük bir salonu en iyi dekorasyonla buluşturmanız hem de her zaman içinde özgürce hareket edebilmeniz için bazı önerilerimiz var.

Aynaları kullanın

Aynalar, tasarımcılar tarafından mekânları daha geniş göstermek amacıyla kullanılıyor. Küçük salonlar için dekorasyon önerileri arasında en popüler noktalardan olan aynalar, mekâna bir ferahlık ve genişlik katıyor. Işığı da yansıtmak ve hoş bir hava oluşturmak istiyorsanız aynanın önüne bir mum veya abajur koyabilirsiniz. Eğer salonunuz müsaitse aynayı salon pencerelerinin karşısına gelecek şekilde koymayı da deneyebilirsiniz. Aynadan verim almanızı sağlayacak en güzel yer, güneş ışığını doğrudan odanın içine yansıtacağı pencere karşısıdır.

Nötr renkler seçin

Küçük salonlar için en çok sunulan dekorasyon önerilerinden biri de nötr renkler kullanmaktır. Duvarlar, yerler, tavan ve mobilyalarda baskın olmayan renkleri seçtiğiniz zaman ferah bir görünüm kazandırırlar. Özellikle bej ve beyazın birleşimi, duvarları daha da geriye itecektir. Böylece salonunuz daha geniş görünür. Yumuşak renkler aynı zamanda ışığın salonun içindeki seyahatini de daha canlı kılar. Aydınlık, ferah ve geniş bir salona kavuşmak için etkili bir yöntem.

Alternatif dekorasyonlara yönelin

Çok renkli veya desenli mobilyalar, küçük salonların daha da daralmasına neden olur. Bu nedenle mobilyalarınızı uyumlu ve güzel bir görüntü oluşturan düz renklerden seçmelisiniz. Bunun için İskandinav dekorasyonu oldukça güzel örneklere sahip. Fazla renksiz bir salon istemiyorsanız da aksesuarlarla renk patlamalarına yer verebilirsiniz. Saksı, yastık, tablo veya perde gibi aksesuarlarınızda sevdiğiniz canlı renkleri tercih edebilirsiniz.

Mobilyalarınızı küçük boyutlarda seçin

Mobilya seçerken salonunuzun boyutunu iyi değerlendirmelisiniz. Örneğin kanepe alırken ince yapılı tasarımları tercih etmelisiniz. L kanepeler küçük salonlar için sık sık tercih edilen modeller. Eğer salonda kanepe kullanmak istemiyorsanız her şey çok daha kolay olacak demektir. Minimal tasarımlı berjerler ve bol minder kullanımıyla salonunuzda geniş bir alan yaratabilirsiniz. Masa, büfe, kitaplık gibi eşyalara daha çok ihtiyaç duyuyorsanız da kanepesiz bir yaşamın mümkün olduğunu unutmayın.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Salonu Geniş Gösteren Dekorasyon Fikirleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat