Blog

Mortgage Blog

Taşınmanın Yarattığı Duygusallıkla Baş Etmenin Yolları

Taşınmanın Yarattığı Duygusallıkla Baş Etmenin Yolları

Her ev bir hatıra deposudur. Sizin için en önemli mekânlardan biri olan evinizden taşınırken ister istemez orada geçmiş zamanları anabilirsiniz. Eğer sizi de yeni bir hayata başlamanın stresi ve geride bıraktığınız evin hüznü sardıysa bu duygularla baş edebilmeniz için önerilerimizi dikkate alabilirsiniz.

Kendinize Zaman Tanıyın

Zaman sürekli kontrol edebileceğiniz bir şey değil. Fakat aniden taşınmak zorunda kalmıyorsanız bu süreç için sakin ve düzenli bir planlama yapabilirsiniz. Yapılan araştırmalar, 8 hafta önceden başlayan plan ve programın, taşınma sürecini çok daha kolay yürütmek için ideal olduğunu ortaya koyuyor. Siz de bu zamanı iyi değerlendirip taşınmak için bütün hazırlıkları tamamlayabilirsiniz. Nakliye firması araştırmak, atılacak eşyaları ayırmak gibi birçok işinizi 8 haftada kolaylıkla yapabilirsiniz.

Çoğu Eşyanızdan Kurtulun

Evinizdeki tüm eşyaları kullanmıyorsunuz değil mi? Yıllardır sakladığınız anıları da biraz azaltmanın vakti gelmiş olabilir. Mesela 15 yıl önce gittiğiniz bir konserin biletinin fotoğrafını çekebilir ve bileti geri dönüşüm dünyasına gönderebilirsiniz. Tüm eşyalarınızı yeni evinizde hayal edin ve gözünüze batanları, fazlalık gibi görünenleri çöpe atın. Bu kendinizi daha özgür ve yenilenmiş hissetmenizi sağlayabilir. Ayrıca o eşyaların yarattığı duygusallıktan da uzaklaşabilirsiniz.

Yardım İsteyin

Taşınırken tek başınıza hareket etmeniz zor olabilir. Arkadaşlarınızdan veya ailenizden yardım istemek hem yorgunluğunuzu hem de duygulanacağınız anların sayısını azaltabilir. Birçok ağır işi tek başınıza yapmaktansa sevdiklerinizle birlikte yapmak stresinizi de büyük ölçüde azaltacaktır.

İyi Dinlenin ve Uyuyun

Taşınacağınız gün hüzün ve stresten uzak durmak için uykunuzu almış ve dinlenmiş olmanız gerekiyor. İyi bir gece uykusu, güne daha mutlu başlamanızı ve kendinizi hazır hissetmenizi sağlayabilir.

Beklenmedik Olaylara Karşı Hazırlıklı Olun

Ne kadar hazırlanırsanız hazırlanın bir aksilik çıkma ihtimali her zaman vardır. Bu tarz aksiliklere karşı hazırlıklı olmak, yaşayacağınız duygu yoğunluğunu azaltacaktır. Hayatta her zaman olduğu gibi taşınma sürecinde de sürprizler sizi bekliyor. Fakat hazırlıklı olursanız, sürprizler sizi daha az etkileyecektir.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Taşınmanın Yarattığı Duygusallıkla Baş Etmenin Yolları
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat