Blog

Mortgage Blog

Yatak Odanızı Detoxlama Yöntemleri

Yatak Odanızı Detoxlama Yöntemleri

Sizi dünyadan en iyi neresi saklıyor? Farklı bir cevabınız olabilir ama biz gerçeği biliyoruz. Sakinleştiğiniz, huzurla nefes aldığınız, kaçmak istediğiniz her şeyi geride bırakıp kendinizi dinlediğiniz tek bir yer var: Yatak odanız. Dekorasyonuyla en çok ilgilendiğiniz, favori odanız olan yatak odalarında detoks, daha huzurlu, daha sakin ve daha sağlıklı bir hayatın anahtarı. Peki, nasıl detoks yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Bilmiyorsanız, aşağıdaki adımları takip edin ve yatak odanızı çok daha huzurlu ve sağlıklı bir hale getirin.

Çarşaflar

Yatak çarşaflarınızda günde en az 6, en çok 10 saat geçiriyorsunuz. Hafta sonu bazen bu saatler daha da uzun olabiliyor. Eğer bir de bilgisayarınızı alıp yatakta film-dizi keyfi yapıyorsanız çarşaflarınızla baya bir haşır neşirsiniz demektir. Yatak çarşaflarında birçok kimyasal maddeyle yattığınızı unutmayın. Eğer %100 koton bir çarşaf takımınız yoksa ve detoks konusunda kararlıysanız, eskileri çöpe atın ve yerine %100 koton çarşaflar alın. Hem kimyasallardan kurtulmak için hem de çok daha sağlıklı ve huzurlu bir uyku uyumak için kotona yönelin. Verdiği hisler de daha sağlıklı bir uyku için ideal.

Yatak

Yataklar üretilirken birçok yapay madde kullanılıyor. Bu maddeler de mikropları, zehir üretebilecek boyutta yatağa çekiyor. Tüm bu kötü etmenler, sağlığınızı olumsuz etkileme konusunda da oldukça başarılı. Hatta araştırmalara göre yapay malzemelerle yapılan yataklar, IQ gerilemesine bile sebep olabiliyorlar. Yatağınızı değiştirip tamamen organik bir maddeden almak için hazır değilseniz, yatağınıza tamamen koton veya tamamen başka bir organik maddeden bir bariyer alıp üzerine örtmelisiniz. Böylece yatağınızda geçirdiğiniz zaman sizin için daha sağlıklı bir hale gelecektir.

Hava

Yatak odanızda havalandırma yöntemleriniz ve temiz havayı muhafaza etme şekliniz, detoks yapmak için en önemli adımlardan biri. Yatak odasındaki havayı temizlemek için bir hava filtresi en iyi araç ama bir yandan da havadaki toksinleri asla tamamen ortadan kaldıramazsınız. Bu nedenle önceliğiniz havadaki toksinleri en aza indirmek olmalı.

Boya

Yatak odanızın duvarlarında kullanılan boyanın, odanın kalitesini düşürme ihtimali bulunuyor. Boya tercihinizi %100 organik ve biyolojik olarak parçalanabilen boyalardan tercih edin. Zaman geçtikçe kimyasal etkileri artan boyalar, yatak odası detoks planınızda büyük önem taşıyor.

Kısacası yatak odanızı detoks işleminden geçirmek için odadaki her şeyi organikleştirme çalışmalarına yönelmelisiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yatak Odanızı Detoxlama Yöntemleri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat