Blog

Mortgage Blog

Yeni Evli Çiftler İçin Dekorasyon Önerileri

Yeni Evli Çiftler İçin Dekorasyon Önerileri

Evlenip yuva kurmanın en güzel taraflarından biri hiç kuşkusuz yeni ev heyecanı. Tamamen sizin ve eşinizin zevkine hitap eden; mutfak düzeninden, oturma grubuna kadar her parçası için ayrı bir heves duyduğunuz yeni evinizi kurarken size yardımcı olabilecek bazı dekorasyon önerilerimiz var. Bu öneriler sayesinde, evinizi dekore ederken nasıl bir yol haritası çizmeniz gerektiğini daha iyi görebileceksiniz.

1) Evinizin tarzını belirleyin:

Yeni evinizi tasarlamadan önce ilk düşünmeniz gereken şey nasıl bir ev hayal ettiğiniz. Bunun için de sizin ve eşinizin karakteri, zevkleri büyük önem taşıyor. Ortak bir kararla belirleyeceğiniz genel stilin size evinizi dekore etme konusunda büyük yardımı olacak. Günümüzde sınırsız seçenekler ile donatılmış mağazalarda yönelmeniz gereken bölümleri azaltarak daha kısa sürede isteğinize uygun eşyaları bulmanızı sağlayacak.

2) Eşyanızı oturacağınız eve göre alın:

Tarzı belirlemek kadar önemli olan bir diğer konu da eşyaların oturulacak eve göre alınması. Bir mobilyayı mağazada gördüğünüzde çok beğenmiş olabilirsiniz ama evin mimari yapısı o mobilya için uygun değilse, bu güzel parça evinizde fazlalık olmaktan öteye gidemeyecektir. Eşyanıza uygun ev almak yerine, evinize uygun eşya almak sizi hem gereksiz masraftan kurtaracak hem de evinizde düşünülerek oluşturulmuş güzel bir konsept yaratabilmenize olanak tanıyacak.

3) Evi döşerken ortak karar verin:

Şimdiye kadar satın aldığınız her şeyde tek söz sahibi sizdiniz fakat artık bir çift olduğunuza ve ortak bir yaşam alanını paylaşacağınıza göre partnerinizin de sizin kadar söz hakkına sahip olduğunu unutmamalısınız. İçinde ikinizin de rahat ve mutlu hissedeceği bir yuvada yaşamak harika olmaz mıydı?

4) İhtiyaçlarınızın listesini yapın:

Einstein "Bana çözmem için bir soru bırakılsa ve bir saatlik süre tanınsa; 45 dakikasını soruyu tanıyıp, anlamaya; 10 dakikasını çözüm yolu üretmeye; geriye kalan 5 dakikasını da çözüme ayırırım" demiş. Ev döşemek de başlı başına bir problem ve eğer bu problemi iyi analiz ederseniz çözümü oldukça kolay bir şekilde bulabildiğinizi göreceksiniz.

Ev döşemeden önce en büyük zamanınızı ihtiyaç duyduğunuz ve duyabileceğiniz şeylerin listesini çıkarmaya ayırın. Bu sayede neye ihtiyacınız olduğunu bilerek yola çıkmış ve harcayacağınız zamanı büyük ölçüde azaltmış olursunuz.

5) Eşyalarınızı satın almadan önce bütçenizi oluşturun:

Eşya satın alma işine girişmeden önce ilk olarak kendinize tam bir bütçe planı çıkarın. Çıkardığınız bütçe planı sizi kısıtlanmış hissettirmesin. Çünkü ev dekore ederken önemli olan şey elinizdeki parayı nasıl doğru şekilde kullanabileceğiniz olacak.

6) Mutfaklarınızda depolama alanı yaratın:

Mutfaklarda bol alan bulunması her zaman önemlidir. Eğer evinizin mutfağı küçükse, çeşitli hilelere başvurarak daha fazla depolama alanı yaratabilirsiniz. Örneğin kör bölge olarak anılan köşelere dolaplar yapabilir ve katlanabilir malzemeler kullanarak mutfağınızı daha geniş hale getirebilirsiniz. Ayrıca bu sayede fazladan aldığınız eşyalarınızı da yerleştirmek için yeni alanlar yaratmış olacaksınız.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Yeni Evli Çiftler İçin Dekorasyon Önerileri
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat