Blog

Mortgage Blog

Ev Kredisi Devredilir mi?

Ev Kredisi Devredilir mi?

Ev kredisi devredilir mi sorusunun yanıtına ulaşabileceğiniz bu yazımızın ardından, konut kredisi hakkında sahip olduğunuz bilgilerle, size ve bütçenize özel kredi seçeneklerini sunan Garanti BBVA'nın mortgage avantajlarını değerlendirebilirsiniz.

Konut kredisi talebinin her geçen gün arttığını söylemek, doğru bir tespit olacaktır. Konut kredisini tercih eden birçok kişi için ise ev kredisi başkasına devredilir mi sorusu sıklıkla gündeme gelmektedir. Konut kredi taksitlerini ödemekte güçlük yaşayan kişilerin, ev kredisi devir işlemleri için bankaları ziyaret ettikleri söylenebilir.

Bankalar, konut kredisi başvurusunda bulunduğunuzda kredi notu dâhilinde bir karara varmaktadırlar. Bu karar, her bir kişi için farklılık göstermektedir. Bu durum sadece konut kredisi özelinde değil, bireysel veya ihtiyaç kredilerinde de aynı şekilde uygulanmaktadır. Konut kredileri söz konusu olduğunda yüksek meblağlardan bahsedildiği ve uzun vadelerde ödeme süresi olduğundan kişiler, birtakım çekinceler yaşamaktadır.

Konut kredisi, kişiye özel olarak belirlendiğinden ve kredi koşullarının yine kişiye özel olmasından dolayı aynı koşullarda başka birine devretme işlemi, bankaların reddettiği bir uygulamadır. Devir işlemleri için mevcut kredi borcunun önceden kapatılması gerekmektedir. Bu nedenle, kredi başvurusunda bulunmadan önce kişilerin o kredi borcunun kendine özel olduğunu bilmesi gerekmektedir.

Ev kredisi devredilir mi sorusunu sormanıza gerek kalmaması için banka seçiminizde hassas davranmanız gerekmektedir. Konut kredisi masraflarından, aylık kredi ödeme planlarına kadar varan süreci, tercih ettiğiniz bankanın yardımları ile şekillendirdiğiniz sürece esasında konut kredisi seçenekleri arasından bütçenize en uygun olanını zaten önceden seçmiş olacaksınız. Bütçenizi yormayacak vade ve tutarlarda seçilen kredi türü, ev kredisi devredilir mi sorusunun gündeme gelmemesini sağlayacaktır.

Siz de konut kredisi talebiniz için Garanti BBVA Mortgage'ı tercih edebilirsiniz. Garanti BBVA'nın önceliği olan müşteri talepleri doğrultusunda hazırlanan kredi seçenekleri dâhilinde gelirinize en uygun kredi türünü ve esnek ödeme planlarını kendiniz oluşturabilirsiniz. Garanti BBVA Mortgage'ta konut kredisi başvurusunda bulunmak için www.garantimortgage.com adresini ziyaret edebilir veya 444EVİM hattını arayabilirsiniz.

BaşvurHızlı Erişim

Biz Sizi Arayalım

Ev Kredisi Devredilir mi?
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK”) uyarınca, T. Garanti Bankası A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK'da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında acente sıfatıyla sunabileceklerimiz de dahil olmak üzere her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, BDDK, TCMB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Bankacılık Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4'te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; BDDK, SPK, TCMB gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK'nın 11. maddesi gereği haklarınız; Bankamıza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Kapat